10 tipov, ako si vybrať dobrú životnú poistku

Vybrať si dobrú životnú poistku môže byť hotová veda. Vďaka týmto radám, to zvládnete jednoducho a rýchlo.

Životné poistenie je dlhodobá investícia do budúcnosti, preto ho treba vyberať pozorne. Ako na to, vysvetlila pre portál hnonline.sk Dana Macková – manažérka produktového oddelenia poisťovne Aegon Slovensko.

1. Ujasnite si, čo od poistenia očakávate

Na Slovensku dnes pôsobia desiatky poisťovní, ktoré ponúkajú širokú škálu poistných produktov. Klient si môže jednotlivé ponuky detailne preštudovať a porovnať prostredníctvom špecializovaných webových stránok, alebo využiť služby finančného poradcu. Na začiatku výberu poistenia by mal však mať jasno v tom, aký produkt vlastne chce a čo od neho očakáva.

2. Výber konkrétnej poisťovne alebo finančného sprostredkovateľa

Každý klient sa môže sám a slobodne rozhodnúť pre výber poisťovne, s ktorou chce uzavrieť zmluvu. Ak má záujem o radu odborníka, môže sa rovnako obrátiť na nezávislého finančného agenta alebo poradcu. Finančný trh je prísne regulovaný na národnej i európskej úrovni. Výber klienta by sa mal i napriek tomu zamerať na meno a reputáciu inštitúcie, jej veľkosť, počet rokov podnikania, počet klientov alebo na komunikované objemy finančných plnení.

3. Voľba životného poistenia – ochrana alebo aj investovanie?

Pri voľbe životného poistenia si klient musí zodpovedať základnú otázku, či očakáva od poistenia iba ochranu zdravia alebo aj investovanie úspor, a to buď s garanciou alebo bez garantovaného zhodnotenia.
Podľa toho si treba zvoliť investičné, kapitálové alebo rizikové poistenie. Prvé dva typy rátajú s tým, že pri dožití sa určitého veku poisťovňa klientovi vyplatí zmluvne dohodnutý objem peňazí. Zmyslom rizikového poistenia je finančne zabezpečiť klienta alebo jeho rodinu pre prípad nečakanej životnej udalosti (choroba, invalidita, úraz s trvalými následkami, smrť).

4. Výber poistných rizík

Základným poistným rizikom v životnom poistení je úmrtie. Každá poisťovňa však ponúka širokú škálu doplnkových poistení, ktoré klienta chránia v prípade choroby, invalidity či úrazu a jeho trvalých následkov.
Pri výbere vhodnej skladby poistných rizík by mal klient prihliadať na svoj momentálny rodinný i zdravotný stav, rodinnú anamnézu, finančné záväzky či životný štýl. Niektoré poisťovne dnes napríklad ponúkajú zvýhodnené poistné sumy pre ľudí, ktorí žijú zdravo a aktívne.

5. Voľba poistnej sumy

Voľba poistnej sumy opäť závisí od individuálnych potrieb a požiadaviek samotného klienta. Pri jej výbere treba zvažovať, čo má vlastne poistná suma pokryť. Ak je klient živiteľom rodiny s deťmi a hypotekárnym úverom, poistná suma by mala dokázať vyrovnať všetky jeho finančné záväzky.
Poistná suma by mala poslúžiť tiež na liečbu či udržanie rovnakej kvality života v prípade straty príjmu zo zdravotných dôvodov. Zároveň treba pamätať aj na prípadné zvýšené náklady po chorobe či úraze, napríklad na rekonštrukciu bytu na bezbariérový.

Takto si vyberiete životné poistenie. / Foto: pixabay.comTakto si vyberiete životné poistenie. / Foto: pixabay.com

6. Zdravotný dotazník vyplňte pravdivo

Ak sa klient rozhodne uzavrieť životné poistenie, spravidla vypĺňa i osobný zdravotný dotazník. Údaje v dotazníku je potrebné vyplniť pravdivo a zodpovedne. Ak dôjde k poistnej udalosti a poisťovňa odhalí, že klient úmyselne zamlčal informácie o svojom zdravotnom stave, môže dôjsť ku kráteniu resp. zamietnutiu poistného plnenia.

7. Poistná doba a výška poistného

Rozsah poistnej doby sa odporúča stanoviť tak, aby prekrýval očakávaný vek odchodu do dôchodku alebo splatenie všetkých finančných záväzkov. Výšku poistného – ceny za poistenie – by mal klient opäť zvoliť adekvátne k svojmu príjmu a výdavkom.
Pri dlhoročných poistných zmluvách sa treba pripraviť aj na možnosť straty zamestnania alebo trvalého príjmu. Aj v týchto ťažkých chvíľach by mal byť klient schopný platiť svoj záväzok voči poisťovni, nakoľko poistná zmluva je naďalej platná. Vhodné je tiež dojednať si oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity, kedy poisťovňa automaticky preberie platobný záväzok za klienta.

8. Uzatvoreniu poistnej zmluvy venujte potrebný čas

Uzatvorenie poistnej zmluvy je zväčša záväzok na dlhé roky. Je predovšetkým v záujme klienta, aby sa detailne oboznámil s poistnými podmienkami a nechal si zodpovedať všetky prípadné otázky. Zrušenie poistnej zmluvy či jej prenášanie z jednej inštitúcie do druhej je najmenej výhodné hlavne pre samotného klienta.

9. Aktualizácia poistnej zmluvy

Ak sa klient rozhodne uzavrieť poistnú zmluvu na dlhé desaťročia, mal by sa o ňu pravidelne zaujímať a starať. Hodnota peňazí sa v čase mení, poistné sumy v tisícoch korunách dnes predstavujú možno niekoľko desiatok eur. Rovnako sa mení i skladba poistných rizík. Pribúdajú nové civilizačné ochorenia a nové diagnózy. Pravidelná aktualizácia pripoistení a poistných súm je preto priam nevyhnutná.

10. Informujte sa o výhodách a možných zľavách

Konkurenčný boj na Slovenskom poistnom trhu hrá v prospech klienta. Poisťovne ponúkajú rôzne zľavy či benefity, ktoré môže klient získať spolu so svojím poistením. Zľavy môžu byť vo forme nižšej ceny poistného, získania vyššej poistnej sumy alebo napríklad bezplatných doplnkových či asistenčných služieb.