2 výhody II.piliera, o ktorých ste ani netušili, ale mali by ste ich využiť

Hoci vás výška dôchodku ešte nepáli, o pár rokov to bude téma, ktorá rozhodne o tom, akú starobu prežijete. Využite dve výhody II. piliera ešte dnes.

1. Dobrovoľné príspevky

Ako už asi dobre viete do II. piliera vám mesačne odchádzajú pravidelné príspevky. Je to časť sociálnych odvodov z dôchodkového poistenia. Od roku 2013 si však môžete na účet do DSS posielať aj dobrovoľné príspevky, píše portál gazduj.sk.

Túto možnosť si môžete vybrať priamo pri podpise zmluvy alebo neskôr dodatkom k zmluve. Dobrovoľné príspevky potom môžete posielať samostatne formou trvalého príkazu, alebo prostredníctvom zamestnávateľa.

Ak sa rozhodnete pre druhú možnosť, zamestnávateľ s vami uzavrie písomnú dohodu, v ktorej sa dohodnete, akú čiastku vám bude z výplaty posielať do II. piliera.

2 výhody II. piliera, ktoré by ste mali využiť. / Foto: pixabay.com2 výhody II. piliera, ktoré by ste mali využiť. / Foto: pixabay.com

Veľmi zaujímavé a finančne výhodné je to, že zaplatené príspevky môžete použiť na zníženie daňovej povinnosti. Za rok 2016 to bolo v maximálnej výške 1029,60 eura. Žiaľ toto daňové zvýhodnenie platilo iba do roku 2016 a zatiaľ sa s jeho pokračovaním nepočíta.

Ak ste o tejto výhode nevedeli a chceli by ste ju využiť, môžete požiadať o odloženie daňového priznania a dať si prepracovať. Vyhnete sa tak úrokom, ktoré vám začnú nabiehať, ak sa vyberiete cestu splátkového kalendáru.

2. Oprávnená osoba

Ak chcete, aby sa k vašim peniazom po vašej smrti dostali vaši blízky jednoduchšie, nezabudnite na zmluve s DSS uviesť takzvané opravnené osoby. Tie môžete kedykoľvek počas trvania zmluvy zmeniť. Môže to byť nielen fyzická, ale aj právnická osoba. Zaujímavou možnosťou pre dediča je, že tieto peniaze si môže nechať vyplatiť aj na dôchodkový účet a prilepšiť si tak penziu, uzatvára portál gazduj.sk.

Ak si chcete dobrovoľne prispievať do II. piliera, kliknite SEM