5 pravidiel pre začínajúcich investorov

V podielových fondoch majú Slováci uložených 7,4 miliardy eur. Podiel takto uložených úspor postupne rastie.

Podľa údajov OECD dosahuje podiel úspor uložených vo fondoch viac ako 8 % z  finančných aktív našich domácností. V aktuálnom prostredí nízkych úrokových sadzieb tradičných vkladových produktov predstavujú fondy spôsob, ako z úspor vyťažiť viac.

Priemerný Slovák má podľa posledných dát OECD finančné aktíva v hodnote 23 tisíc USD, čo je najmenej zo všetkých krajín EÚ. V podielových fondoch je pritom alokovaných 8,4 % z tejto sumy. „Z krátkodobého hľadiska vidíme pomerne výrazný nárast oproti roku 2011 o takmer 2 percentuálne body. No ak sa pozrieme ďalej do minulosti na rok 2007, kedy vo fondoch bolo takmer 11 % finančných aktív domácností, stále zaostávame,“ hovorí Dušan Svitek, predseda predstavenstva Asset Managementu Slovenskej sporiteľne.

Podiel finančných aktív Slovákov umiestnených v podielových fondoch.Podiel finančných aktív Slovákov umiestnených v podielových fondoch.

Veľký odliv z fondov nastal predovšetkým po vypuknutí krízy v roku 2008, keď sa časť investorov zľakla poklesu a rozhodla sa peniaze vybrať. Aj keď väčšina tých, ktorí sa rozhodli pre výber, tak konala, aby ochránila svoje peniaze, v skutočnosti urobili presný opak. „Z dnešného pohľadu vidíme, že, podobne ako pri iných vlnách, sa aj teraz fondy vrátili späť. Investori, ktorí peniaze nechali pracovať ďalej, nielenže neprerobili, ale hodnota ich investície vo väčšine prípadov ešte vzrástla. Najlepšie dopadli ľudia, ktorí krízu a s ňou spojený pokles pochopili ako príležitosť a  namiesto výberu do fondov ešte vložili ďalšie prostriedky,“ vysvetľuje Svitek.

Päť pravidiel začínajúceho investora:

1.    Vyberajte dôsledne – výber fondu prispôsobte vášmu prístupu k riziku a odporúčanej dobe investovania.
2.    Investujte dlhodobo – dlhodobý investičný horizont umožňuje využiť naplno výhody podielových fondov.
3.    Investujte pravidelne – pravidelné investičné programy umožňuje začať s čiastkami už od 10 eur mesačne.
4.    Diverzifikujte – nevsaďte všetko na jednu kartu. Úspory rozdeľte na viacero častí a uložte ich na rôzne produkty (bankové vklady, rôzne fondy, stavebné sporenie a pod.).
5.    Nepanikárte – miera zhodnotenia môže kolísať, obzvlášť v rizikovejších fondoch. Výberom investície pri prvom poklese sa pripravíte o potenciálny rast v budúcnosti. Každý fond má odporúčanú dobu trvania investície, počas ktorej by sa mali dostaviť očakávané výsledky.