Aj dávny úraz uveďte do zdravotného dotazníka. Ochránite tak svoju rodinu

Som hrdá na to, že rodine môjho klienta bolo vyplatené poistné plnenie v plnej výške. Uľahčilo im to začať znova žiť, píše špecialistka Salve Anna Molnárová.

Pred dvoma rokmi som uzatvorila klientovi poistnú zmluvu, keďže chcel byť poistený a ochrániť tak svoju rodinu v čase, keby sa mu niečo stalo.

Som „zdravý“

 Keď sme sa stretli, aby sme vypísali poistný návrh a dostali sme sa k zdravotnému dotazníku, pri jeho vypĺňaní nemal klient žiadne akútne zdravotné problémy. Pri rozprávaní však spomenul, že pred pár rokmi bol napadnutý útočníkom, ktorý ho bodol nožom do srdca. Nechcel, aby sme to v zdravotnom dotazníku uviedli. Mal totiž obavu, že by bol pre poisťovňu rizikom a tá by poistnú zmluvu odmietla.

Smutný telefonát

 Po mojom vysvetlení, aké to môže mať dôsledky, keby skutočne nastala poistná udalosť, súhlasil, aby sme túto skutočnosť do dotazníka uviedli. Dva roky po uzavretí poistnej zmluvy mi zavolala jeho manželka, že manžel dostal infarkt a žiaľ neprežil. V lekárskej správe bolo uvedené, že k zlyhaniu srdca došlo po enormnej fyzickej záťaži a tým, že jeho srdce bolo už zranené, túto záťaž neunieslo.

Bola som dôsledná

 Ak by sme udalosť z pred pár rokov ignorovali a neuviedli ju v zdravotnom dotazníku, poisťovňa by plnenie s najväčšou pravdepodobnosťou odmietla. V kútiku svojho srdca som bola hrdá na to, že som si svoju povinnosť sprostredkovateľa splnila a bola dôsledná. Manželke môjho klienta a deťom bolo vyplatené poistné plnenie v plnej výške, ktoré si klient kúpil a tak mohli ako rodina po finančnej stránke fungovať aj po strate živiteľa rodiny a bez jeho príjmu.

 Ak by klient pri vypĺňaní dotazníka o svojom zdravotnom stave odpovedal na otázky v poistnej zmluve nepravdivo, môže to mať veľmi vážne následky. Poisťovňa môže klientovi takúto zmluvu zrušiť alebo môže odmietnuť klientovi vyplatiť poistné plnenie v prípade, ak sa niečo stane.