Ak máte finančný plán a cieľ, existuje k nemu aj cesta

To najdôležitejšie o (ne)výhodách termínovaných vkladov vám prezradí v Salve Poradni manažér našej spoločnosti Martin Kríž...

1. Rozdiel voči iným vkladom...

Pri termínovanom vklade si klient môže jednorázovo vložiť určitú sumu peňazí na pevne stanovenú dobu (viazanosť). Počas doby viazanosti banka prostriedky úročí podstatne vyššou úrokovou sadzbou ako napríklad na bežnom účte alebo inom netermínovanom vklade.

2. Ak máte cieľ, je to cesta...

Práve pri tejto otázke by som sa rád pristavil. Úrokové sadzby, ako si povieme neskôr, sú pomerne nízke. Tak teda prečo? Jednou z dôležitých vecí pri tvorení bohatstva rodiny je zhromažďovanie peňazí a ich následné zhodnotenie. Pokiaľ má človek peniaze ľahko k dispozícii, to znamená v peňaženke, alebo na bežnom účte, vždy sa nájde nejaký dôvod, alebo nejaký človek, ktorý tie peniaze vie použiť J. No, však predsa neodoláte svojím deťom, keď niečo „súrne“ potrebujú, alebo svojej manželke, manželovi, keď sa objavia napríklad „lukratívne“ výpredaje. Poprípade to môže byť Váš súrodenec, či priateľ..... Pre ostatných ľudí sú väčšinou Vaše ciele menej dôležité, ako ich horúca potreba. Termínovaný vklad teda slúži na základ fixácie Vašich peňazí pre Vaše ciele.

3. Ako zarábam na tomto vklade...

Ako som spomínal, nie je to, čo to bývalo. Najlepšie úrokové sadzby sa pohybujú okolo 1,5% p.a... To znamená, že, ak to dáme do kalkulačky banky, tak čistý výnos pri vklade 5.000,-eur je 61,-eur. Pri štvrtej banke v aktuálnom rebríčku je úrok 1,05% p.a., takže čistý výnos je 43,-eur. Naše najväčšie banky s úrokom 0,40% majú výnos 12,-eur. Takže, terminovaný účet nie je nástroj na zhodnocovanie peňazí, ale má z môjho pohľadu ťažko zastupiteľnú úlohu. Prečo? To je tá posledná otázka....

4. Kedy si (ne)vybrať peniaze...

 Pri termínovaných vkladoch má klient obmedzenú možnosť s prostriedkami voľne nakladať. Disponovať s peniazmi je možné len pri ukončení viazanosti termínovaného vkladu. Ak je napríklad viazanosť termínovaného vkladu 1 rok, tak presne rok od založenia termínovaného vkladu môže klient termínovaný vklad navýšiť, vybrať z neho určitú sumu alebo termínovaný vklad zrušiť. V opačnom prípade si banka uplatní sankčný poplatok za predčasný výber peňazí

Záverom :

Ak máme v živote nejaký finančný plán a cieľ, tak práve tento finančný nástroj nám môže pomôcť pri jeho dosahovaní. Prajem nám všetkým, aby sme si naše finančné sny plnili, a tým pomohli aj k lepším medziľudským vzťahom.