Ak sa nechcete dostať do zbytočných problémov, vyhnite sa tejto spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) upozornila na to, že firma Poštová spoločnosť nemá žiadne oprávnenia na vykonávanie činnosti na finančnom trhu a nepodlieha ani jej dohľadu

Od firmy, ktorá sa špecializuje na obchod s nehnuteľnosťami so seniormi, sa dištancovala aj Poštová banka. Práve názov Poštová spoločnosť by mohol navodzovať dojem, že spolu súvisia. Podľa hovorkyne banky Lýdie Začkovej ale Poštová banka nie je so spomínanou spoločnosťou nijakým spôsobom prepojená či už obchodne alebo akcionársky a nijako s ňou nespolupracuje.
„Vzhľadom na predmetné stanovisko NBS odporúčame klientom, aby boli obozretní a vždy si skontrolovali, či pri ponúkaní finančných produktov komunikujú s bankou,“ hovorí.

Poštová spoločnosť sa zameriava najmä na dôchodcov a ľudí s dlhmi, ktorí majú nehnuteľnosť. Sľubuje im, že byt budú môcť užívať do konca života jedine oni a platiť budú len to, čo doteraz, teda plyn, elektrinu či správcu. Hoci bude vlastníkom bytu niekto iný, na liste vlastníctva by mal byť doživotný užívateľ zapísaný ako vecné bremeno. Všetko je bez poplatku, zmluvy aj znalecké posudky si dá urobiť firma.

Spoločnosť sa zameriava na seniorov. Spoločnosť sa zameriava na seniorov.

Spoločnosť sa zameriava predovšetkým na starých ľudí, ktorých navádza k tomu, aby si plnili svoje sny, aj keď im už banky kvôli veku nechcú požičať. „Zabezpečte si lepší život na dôchodku, viac peňazí na lepšie služby, výrobky, potraviny či adekvátnu lekársku starostlivosť ako vo vyspelých krajinách“, sľubuje.

Na podobnú službu by mali slúžiť takzvané reverzné hypotéky, kde finančná spoločnosť poskytne majiteľovi nehnuteľnosti úver na založenú nehnuteľnosť. Tú potom po jeho smrti získa a môže predať ďalej.

Keďže na Slovensku je veľká časť majetku domácností práve v nehnuteľnostiach, javí sa tento segment ako veľmi sľubný. Potrebná legislatíva na túto službu zatiaľ chýba, no podľa informácií z rezortu financií by mala byť vo vysokom štádiu príprav. Prejavujú o ne záujem nielen banky, ale aj životné poisťovne.

Chcete bezpečne odísť do dôchodku? Kliknite sem