Ideálne poistenie má zabezpečiť rodinu na 5 rokov

Všetko, čo by mali rodičia vedieť, ak chcú dobre a správne zabezpečiť finančnú budúcnosť svojich detí. Na najdôležitejšie otázky odpovedá špecialistka Salve Mária Korcová.

Prečo je dôležité mať poistenie pre dieťa?  

 Každý rodič chce, aby jeho dieťa bolo zabezpečené do života  a ochránené pred nečakanými udalosťami. Pritom je veľmi dôležité, aké poistenie si pre dieťa zvolí. Ideálne je, aby dieťa bolo zabezpečené pre prípad drobných úrazov - denným odškodným pri úraze a pre prípad ťažších úrazov -  pripoistením trvalých následkov úrazu.

Je dobre mať pri poistení detí aj sporenie?

 Áno. Môže ísť o produkt, v ktorom je možné si zvoliť poistenie, spolu so sporením, alebo začať samostatne sporiť vo vybraných fondoch. Je nevyhnutné sporiť deťom, pretože zabezpečenie štúdia detí býva pre rodinný rozpočet veľkou záťažou. Nie je jednoduchý ani štart do života –vlastné bývanie sa pre mladých ľudí sa stáva často nedosiahnuteľným, pretože banka im neposkytne hypotéku v plnej výške, za ktorú si kúpia nehnuteľnosť. A tak, ich úspory z takéhoto sporenia môžu situáciu vyriešiť. Veľmi dobrým spôsobom sporenia pre deti je, napríklad, aj stavebné sporenie.

Aká by mala byť nastavená správna poistná suma pre dieťa? 

 Treba si dobre zvážiť cieľ sporenia a podľa toho ju nastaviť. Zvážiť koľko môže stáť, napríklad štúdium na strednej alebo vysokej škole, autoškola, začiatky podnikania...  

Čo by malo obsahovať „dobré“ detské poistenie? 

 Malo by obsahovať správne nastavené poistné sumy. Má to veľký význam v budúcnosti pri úrazoch alebo chorobe. Odporúčala by som mať kryté bežné detské úrazy, trvalé následky z úrazu, choroby, operácie, ale aj poistenie pre poistníka  - oslobodenie od platenia poistného.

Na čo by mal rodič pri uzatváraní detského poistenia myslieť?  

 Že by mal byť poistený ten, kto prináša peniaze do rodinného rozpočtu, pretože dieťa nezarába peniaze, zarába ich rodič. Preto je potrebné pozrieť sa na poistné sumy v zmluvách rodičov. Či sú v uzatvorené v dostatočnej výške, či dieťa v prípade, že by sa s rodičmi niečo stalo, bude mať peniaze na dokončenie štúdia, poprípade na štart do života. Poistná suma by mala byť dostatočne vysoká aj na to, aby pokryla prípadné úvery a pôžičky rodiča a zabezpečila peniaze na výdavky rodiny minimálne na dva roky. Ideálne poistné sumy by mali zabezpečiť rodinu aspoň na päť rokov. Rodičia by mali mať kvalitné krytie pre prípad úmrtia, trvalých následkov úrazu a kritických chorôb. V týchto nepredvídaných udalostiach býva rodina najviac finančne ohrozená.

Mária Korcová

Zaoberá sa životným poistením, servisom a investíciami.

Viac od autora →