Ak to, čo robia úspešní robiť nebudeš, nič a nik ti nepomôže

Počas života som dospel k záveru, že ak budem robiť to, čo úspešní, a aj s takou intenzitou ako úspešní, nič mi nezabráni dosiahnuť to, čo dosiahli oni, píše regionálny riaditeľ Salve František Buranský.

V mladosti som neoplýval prebytkom. Chlapec z dediny, ocko bol automechanik, mamička pre choroby domáca. Keď som mal 16 rokov, ocko mal autonehodu, po ktorej až do smrti chodil pomocou bariel. Preto som vedel, že z toho, čo chcem nedosiahnem sám, mať nebudem.

A tak som bol stále v otáčkach. Ako študent brigády vždy od prvého, do posledného dňa prázdnin / stavebné skupiny, melioračné práce, práce v poľnohospodárstve, v lesníctve, závozník – rozvoz tovarov a tak podobne.

Ako to, že sa majú lepšie?

Celý život som pozoroval ľudí, ktorí sa mali lepšie a snažil som sa zistiť príčiny. Mnohí sa venovali viacerým činnostiam. A tak som si i ja k pedagogickej profesii pribral výnosné druhy koníčkov -chov včiel, pestovanie zeleniny, kvetín, publikačnú činnosť, poradenstvo.

Hľadal som efektivitu

Nikdy som nič neodmietol bez vyskúšania. Ale to, čo som si pribral, som sa usiloval robiť na maximum. Len je samozrejmé, že všetky, postupne skúšané činnosti sa naraz robiť nedali, z časových dôvodov. A tak som menej efektívne nahrádzal efektívnejšími.

Našiel som to pravé

Je zaujímavé, že každá oblasť, ktorej som sa kedy venoval ma bavila a v každej som dosahoval výborné výsledky. Robil som ju dôkladne, naštudoval som si ju a bol som na ňu fokusovaný. A tak postupnou selekciou, sa dnes už sedemnásty rok, venujem len poradenstvu s fokusom na investície a viem, že už z neho nikam nepresedlám.

Počas života som dospel k záveru, že ak budem robiť to, čo úspešní, ale aj s takou intenzitou ako úspešní, nič mi nezabráni dosiahnuť to, čo dosiahli oni. Nech by sa jednalo o akúkoľvek oblasť.

A ak to, čo robia úspešní robiť nebudem, nič a nikto mi nepomôže!

Celý môj doterajší život je dôkazom platnosti Aristotelovho Zákona príčiny a následku. Nič sa v živote nedeje náhodne, ale pre všetko existuje príčina. Nikto nemal v živote len šťastie. Aby „sadlo“ práve na neho, musel odviesť neraz dlhé roky často tvrdej práce s plným fokusom a nasadením. Až potom sa mohol dostaviť veľký úspech. A ako nie menej dôležité vidím i to, že v tom čo robil, musel mať aj záľubu!

Ak sa chcete stať členom tímu Františka Buranského, kliknite sem