Ak živnostník zdaňuje „nulu“, dôchodok bude minimálny

Odpovede na kľúčové otázky k sporeniu na dôchodok. V Salve Poradni vám pomôžu nájsť riešenie špecialistky Erika Hadbávna a Mária Korcová.

S čím môžem v penzii počítať, ak si šetrím na dôchodok iba v prvom, štátnom, pilieri?

Ak sa budeme spoliehať iba na štátny dôchodok, môžeme rátať s tým, že výška dôchodku bude na úrovni 48% nášho príjmu, a to percento sa bude znižovať, nakoľko už dnes Sociálna poisťovňa nemá dostatok peňazí na vyplácanie dôchodkov. Práve preto prišla zmena dôchodkového systému a máme možnosť časť svojich odvodov odvádzať na svoje dôchodkové účty prostredníctvom II. piliera.

Podľa čoho si mám vyberať, ak chcem vstúpiť do druhého piliera?

V súčasnej legislatíve môže do II. piliera vstúpiť dobrovoľne každý, kto sa stane prvýkrát dôchodkovo poistený, čo znamená, že sa zamestná a začne odvádzať odvody do Sociálnej poisťovne a nedovŕšil vek 35 rokov. Sporiteľ si môže sám vybrať dôchodkovú správcovskú spoločnosť.

Čo je dnes pre ľudí výhodnejšie – prvý alebo druhý pilier?

Určite mať zabezpečené dva zdroje príjmu na dôchodku a to štátny dôchodok a dôchodok z nasporených úspor v DSS. Dnes si na účet v II. pilieri odvádzam 4% z odvodov na dôchodkové poistenie do konca roka 2016. Od roku 2017 sa podľa aktuálneho znenia zákona bude príspevková sadzba každý rok zvyšok o 0,25 percentuálneho bodu na konečných 6% v roku 2024.

Kedy je najvhodnejší čas (vek) na vstup do II. piliera?

Odkedy sa prvýkrát zamestnám a začnem odvádzať odvody, maximálne však do veku 35 rokov.

Má dnes vôbec nejaký význam sporenie v III., doplnkovom dôchodkovom pilieri?

 Doplnkové dôchodkové sporenie je pre mňa zaujímavé v prípade, ak mi aj zamestnávateľ prispieva na tento účet. Je na rozhodnutí zamestnávateľa, či a v akej výške bude svojim zamestnancom prispievať na dôchodok. Väčšinou to ponúkajú veľké firmy v rámci svojich sociálnych programov a benefitov pre zamestnancov.

Aké možnosti majú živnostníci, resp. SZČO, ak nechcú poberať na dôchodku iba minimálnu penziu?

 Závisí od toho, z akého vymeriavacieho základu živnostník odvádza odvody do sociálnej poisťovne, ak si drží daňové priznanie na „nule“ musí počítať s tým, že aj výška jeho dôchodku sa bude vypočítavať z minima. Môže si teda začať platiť dobrovoľné odvody do Sociálnej poisťovne, alebo začať si práve túto sumu odkladať na dôchodok dlhodobým sporením cez súkromné sporenie.

Kedy začať sporiť na dôchodok a v akej výške?

 Najlepšie je začať čím skôr, to znamená hneď, ako začnem zarábať, mal by som si začať odkladať časť svojho príjmu na ten príjem budúci. Treba si uvedomiť, že sporenie na dôchodok je dlhodobá záležitosť a čím skôr začnem, tým lacnejšie ma to vyjde, nakoľko ako mladý človek si potrebujem sporiť menej ako človek, ktorému do dôchodku ostáva napr. 20 rokov.