Aké sú rozdiely medzi platmi mužov a žien

Ženy si už pri pohovoroch pýtajú menej. Oproti mužom majú v priemere o 22 percent nižší príjem.

Na trhu práce sa nájdu aj odvetvia a pracovné pozície, ktoré sa dajú označiť za typicky mužské a typicky ženské. Ženy ale zarábajú mesačne v priemere o 239 eur v hrubom menej ako muži, pričom rozdiel v ich platoch tvorí pri niektorých pozíciách aj viac ako tretinu. Na trhu práce sú však aj pozície, kde ženy zarobia viac ako muži.

Rok 2016 na plné obrátky

Slovenské firmy v úvode roka 2016 naberali nových zamestnancov intenzívnejšie ako kedykoľvek od roku 2008. Pracovné ponuky v porovnaní s minulým rokom v úvode roka výrazne rástli.

Spomedzi niekoľkých tisícok pracovných ponúk sú aj odvetvia a pozície, o ktoré sa pri hľadaní práce zaujímajú viac muži a pri niektorých viac ženy. Na rozdiel od mužov, ženy si oveľa viac hľadajú prácu v oblasti školstva, textilnom a odevnom priemysle, zdravotníctve, ale aj v administratíve a ľudských zdrojoch.

Ženy očakávajú nižšie zárobky

Na trhu práce sa nájdu aj pozície, ktoré sa dajú označiť za typicky mužské a typicky ženské. Priemerný hrubý mesačný plat mužov tvorí 1 068 eur, pričom ženy v priemere zarobia o 239 eur menej, ich priemerná mzda tvorí 829 eur. V prípade, že žena pracuje na rovnakej pozícii ako muž, zarobí o 7%. menej. Ženy očakávajú nižšie zárobky, už keď na pracovný trh vstupujú. Kým muži očakávajú že ich nástupný plat by mohol byť vo výške 891 eur v hrubom, ženy si predstavujú nástupný plat vo výške 740 eur v hrubom.

„Ako vidíme, ženy uprednostňuje prácu v odvetviach a na pozíciách, kde sú platy nižšie a aj to je dôvod, prečo vo všeobecnosti ženy zarábajú o 22% menej ako muži“, dopĺňa Miroslav Dravecký z portálu Platy.sk.