Ako pomôže poistenie v prípade invalidity

Prieskum Allianz-SP: Na poistenie v prípade invalidity myslia aj tridsaťroční ľudia.

Vlani si v poisťovni Allianz – Slovenskej poisťovni uzavrelo poistenie rizika invalidity viac ako 8-tisíc Slovákov, ktorí mali v priemere 35 rokov. Taktiež Allianz – SP začala ponúkať aj poistenie pre prípad „čiastočnej“ invalidity následkom úrazu. Poistnú sumu, ktorú v prípade invalidity poisťovňa vyplatí, si určí každý klient sám pri uzatváraní poistenia.

Myslieť na najdôležitejšie

Na poistenie v prípade invalidity myslia pritom aj mladí ľudia. Navyše, práve pre mladých je poistné zvyčajne výhodnejšie. V rizikovej časti životného poistenia si môžu vybrať, pred čím chcú byť chránení. Najčastejšie je to úraz, invalidita, nezamestnanosť a smrť. Vždy treba myslieť na to najdôležitejšie; pri neočakávanej udalosti vedieť zabezpečiť seba a svoju rodinu.

Na poistenie sa klienti môžu spoľahnúť, pomáha im v prípade poistnej udalosti a na konci poistnej doby im uľahčí vstup do dôchodku.

Ako funguje poistenie

V prípade úrazu posudzuje stav klienta Sociálna poisťovňa a lekár. Poistnou udalosťou je akýkoľvek úraz, ktorý nastal počas trvania poistenia a jeho následkom sa klient stal invalidným, a to najneskôr do troch rokov od dátumu konca poistenia. Poisťovňa mu jednorazovo vyplatí poistné plnenie, ktoré jemu a jeho rodine uľahčí obdobie s výpadkom príjmu. Financie môže použiť aj na úpravu bývania na bezbariérové alebo na nákup pomôcok, ktoré mu pomôžu zvyknúť si na život s hendikepom.