Ako získať podnikateľský úver?

Vediete malý alebo stredný podnik a chýbajú vám peniaze na ďalší rozvoj? Využiť môžete bankový úver.

Bankové úvery sú už pár rokov dostupnejšie. Na trhu je širokú škálu pôžičiek od investičný úverov až po projektové financovanie. „Úvery ponúkame v účelovej aj bezúčelovej forme, so zabezpečením aj bez. Úvery sú dostupné nielen podnikateľom a firmám s podnikateľskou históriou, ale aj začínajúcim podnikateľom bez akejkoľvek podnikateľskej histórie, ktorým okrem financovania vieme poskytnúť aj konzultácie, mentoring alebo pomoc s vypracovaním biznis plánu,“ povedala pre portál pravda.sk Marta Cesnaková zo Slovenskej sporiteľne.

Okrem komerčných bánk požičiavajú podnikateľom aj Slovenská záručná a rozvojová banka či Eximbanka.

„Podnikateľ si môže vybrať typ produktu v závislosti od jeho aktuálnych potrieb. Ak má záujem o nákup nehnuteľnosti, strojov či zariadení, odporúčame investičný úver. Ak potrebuje riešiť krátkodobé záležitosti, akými sú napríklad nákup zásob či materiálu, k dispozícii je prevádzkový, kontokorentný úver,“ hovorí Anna Jamborová z ČSOB banky. „Prevádzkový úver určený na financovanie prevádzkových potrieb firmy, ktorý môžu firmy využiť na preklenutie časového nesúladu splatností svojich pohľadávok a záväzkov, prípadne na neočakávané výdavky firmy v priebehu hospodárskeho roka. Investičný úver je určený na financovanie malých aj väčších investícií súvisiacich s obstaraním majetku, technológií, zásob a podobne,“ vysvetľuje rozdiel medzi úvermi Eva Čonková z Prima banky.

Aké sú podmienky poskytnutia úverov? „Pri posudzovaní klienta vychádzame najmä z jeho finančných ukazovateľov. Na základe nich dokáže banka posúdiť, či sa klient na úver vôbec kvalifikuje a či má potenciál úver splácať. Od tohto ukazovateľa sa následne odvíjajú aj ostatné úverové podmienky, vrátane úrokovej sadzby a dĺžky splatnosti,“ vysvetľuje Jamborová. „Na základe vyhodnotenia hospodárenia firmy banka vyžaduje zabezpečenie, čím môže byť – ručiteľské vyhlásenie, nehnuteľnosť, pohľadávky a podobné štandardné typy zabezpečenia. Úrokové sadzby banka stanovuje podľa výšky úveru, typu zabezpečenia, doby splatnosti a hospodárenia firmy,“ dodáva Čonková.

Ak chcete dobrý podnikateľský úver, kliknite sem