Až 7 bánk zvýšilo poplatky. Pozrite sa, ktoré to sú

Od augusta päť bánk zdvihlo poplatky za svoje služby, ďalšie dve tak urobia od septembra.

Na úpravu cenníkov upozornil portál Finančná hitparáda. Zmeny v poplatkoch za služby na pobočkách ale aj za elektronické bankovníctvo robí Tatra banka, UniCredit Bank, ČSOB, Prima banka, Slovenská sporiteľňa, Cetelem, či Oberbank, píše portál pluska.sk.

Banky to robia najmä preto, že sa snažia motivovať klientov využívať elektronické služby, ako napríklad internet banking či mobil banking. Správa hotovosti je pre nich nákladná. Ďalším dôvodom môže byť snaha nájsť nové zdroje v čase nízkych úrokových sadzieb. „Banky zarábajú menej na úrokoch a tak prirodzene hľadajú spôsoby, ako aspoň čiastočne vykompenzovať pokles. Banky je potrebné vnímať ako podnikateľský subjekt, ktorého cieľom je dosahovať primeraný zisk," tvrdia experti Finančnej hitparády.

Kompletný prehľad zmien v cenníkoch vybraných bánk
Cetelem (od 1. augusta)
Poplatky spojené s produktom Pôžička Cetelem a Autoúver
Banka doplnila do cenníka informáciu o poplatku za predčasné splatenie úveru. Výška poplatku bude:
1 %, resp. 0,50 % z predčasne splatenej čiastky úveru, predtým 0 €.
Poznámka: Klient platí poplatok za predčasné splatenie úveru len ak suma predčasne splácaných splátok za posledných 12 mesiacov vrátane poslednej splátky presahuje 10-tisíc €.
 
Oberbank (od 1. augusta)
Účty
V balíkoch služieb Účet Výhoda, Účet Klasik a Účet pre mladých a študentov bude od augusta zahrnuté bezplatné zasielanie výpisu účtu 1 krát mesačne poštou alebo elektronicky. Doteraz bolo bezplatné zasielanie výpisu z účtu poštou vo frekvencii mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne.
Za zasielanie elektronického výpisu (vo formáte PDF) banka zaviedla poplatok vo výške 0,40 € za výpis, pričom 1x mesačne klient obdrží elektronický výpis zdarma.
 
Prima Banka (od 1. augusta)
Cezhraničné bezhotovostné platobné služby
Banka doplnila do cenníka príplatok za prevod s inštrukciou na úhradu poplatkov „OUR“. Výška príplatku bude 1 %, min. 10 €, max. 50 €.
Poznámka:
„OUR“ je inštrukcia na platenie poplatkov za vykonanie cezhraničného príkazu na úhradu. Znamená, že platiteľ platí všetky poplatky, aj poplatky banky platiteľa. Príjemca obdrží plnú sumu úhrady.
Elektronické bankovníctvo
Poplatok za vydanie, resp. znovuvydanie tokena banka zvýšila na 30 €, predtým bol za 10 €.
 
UniCredit Bank (od 1. augusta)
Hotovostné platobné operácie
V rámci hotovostného platobného styku banka upravuje výšku týchto poplatkov:
- výbery hotovosti z účtu na obchodnom mieste bude za poplatok 4 €, predtým 2 €,
- jednorazová platba v hotovosti treťou osobou (tento poplatok znáša tretia osoba) za 4 € / transakcia, predtým za jednorazové platby v hotovosti (na iný ako vlastný účet vedený v UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.) banka účtovala 1 € za transakciu. 
Bezhotovostné platobné operácie
V rámci bezhotovostného platobného styku banka upravuje výšku týchto poplatkov:
SEPA platby
Odoslané úhrady – príkazy predložené na obchodnom mieste za poplatok 4 €, predtým 1 €.
Úhrady SEPA inkasom
Odmietnutie SEPA inkasa (Refusal) platiteľom na pobočke za poplatok 4 €, predtým 1,30 €. Žiadosť platiteľa o vrátenie SEPA inkasa (Refund) na pobočke za poplatok 4 €, predtým 1,30 €.
Pokladničné služby
Manipulácia s bankovkami a mincami v rámci jedného dňa bude za poplatok:
- vklad mincí nad 100 ks (prvých 100 ks bezplatne) 0,20 € za každých začatých 10 ks mincí, min. 1 €, predtým 0,10 € za každých začatých 10 ks mincí, min. 1 €,
- výmena bankoviek a mincí za iné nominály 0,20 € za každých začatých 10 ks bankoviek / mincí, min. 2 €, predtým 0,10 € za každých začatých 10 ks bankoviek / mincí, min. 2 €. 
Bezpečnostné schránky
S účinnosťou od 1.8.2017 zavádza nový poplatok. Za každý opakovaný prístup k bezpečnostnej schránke (viac ako 1 krát v pracovnom dni) bude účtovať poplatok 5,00 €. Od 1.1.2018 UniCredit Bank mení poplatky za ročný prenájom bezpečnostných schránok.
 
Tatra Banka (od 31. augusta)
Debetné a kreditné platobné karty
Banka zaviedla poplatok za:
- spracovanie platby kartou za stávkovanie, lotériu a hazardné hry vo výške 2,50 €,
- poplatok sa uplatňuje pri platbe kartou na POS termináli na platbu nad 50 €.
 
ČSOB Banka (od 1. septembra)
Balík služieb ČSOB Študentský účet FUN
Banka upravila podmienky poskytovania zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb pre študentov. 
100 % zľavu z poplatku klient získa:
- do 30.9. po skončení školského roka, v ktorom dovŕši 19 rokov
alebo
- do 30.9. po skončení školského roka, v ktorom dovŕši 24 rokov, ak študuje dennou formou a predloží banke potvrdenie o návšteve školy po dovŕšení veku 19 rokov
alebo
- do posledného dňa mesiaca, v ktorom dovŕši 28 rokov, ak študuje dennou formou a predloží banke potvrdenie a návšteve školy po dovŕšení veku 24 rokov.
Predtým klient získal 100 % zľavu z poplatku za vedenie balíka, ak mal menej ako 19 rokov alebo ak mal nad 19 rokov, študoval dennou formou a každý rok predložil banke potvrdenie o návšteve školy.
 
Slovenská sporiteľňa (od 1. septembra)
Platobné služby bezhotovostné
Poplatok za urgentný prevod realizovaný: 
- elektronicky bude 8 €, predtým 5 €, 
- na obchodnom mieste za poplatok 20 €, predtým 5 €.
Zmena alebo zrušenie trvalého platobného príkazu na úhradu / súhlasu s inkasom / inkasanta: 
- na obchodnom mieste bude za poplatok 2 €, predtým 1,50 €.
Ukončenie trvalého platobného príkazu na úhradu po vykonaní stanoveného počtu platobných príkazov, po prevedení stanovenej sumy alebo v dohodnutý budúci deň ukončenia:
- elektronicky / na obchodnom mieste bude za poplatok 2 €, predtým 1,50 €.
Platobné služby hotovostné
Vklad hotovosti na účet 3. osobou bude za poplatok 1,50 €, predtým 1 €.
Výber hotovosti z účtu, účtu sporenia a vkladnej knižky bude za poplatok 3 €, predtým 2 € (prvý výber hotovosti z vkladnej knižky je bezplatný).
Debetné platobné karty
Banka upravila výšku poplatku za Cestovné poistenie KOOPERATÍVA k platobným kartám.
Elektronické karty:
VISA Electron / Space VISA Electron / Maestro
- individuálne pre držiteľa karty 17 € ročne, predtým 15 € ročne,
- rodinné 40 € ročne, predtým 35 € ročne.
Embosované karty:
VISA Classic / MasterCard Mass
- individuálne pre držiteľa karty 27 € ročne, predtým 25 € ročne
- rodinné 62 € ročne, predtým 60 € ročne
Space karta Junior
Hotovostné dobitie karty na obchodnom mieste bude za poplatok 3 €, predtým 0,50 €.
Pri poplatku za spracovanie transakcií v inej mene ako EUR banka stanovila maximálnu hranicu, bude 2,00 % z transakcie, max. 3 € za transakciu, predtým 2,00 % z transakcie. 
Uvedená zmena sa týka transakcií realizovaných debetnými aj kreditnými platobnými kartami.
Kreditné platobné karty
Štedrá karta
Banka doplnila do cenníka poplatok za kreditnú kartu s úverovým rámcom 2000 € až 3000 €:
- mesačný poplatok za kreditnú kartu s celkovým úverovým rámcom 2000 € bude 1 €,
- mesačný poplatok za kreditnú kartu s celkovým úverovým rámcom 2500 € bude 1 €,
- mesačný poplatok za kreditnú kartu s celkovým úverovým rámcom 3000 € bude 2 €.
V prípade splnenia podmienok Vernostného programu pre kreditné karty banka vráti klientovi mesačný poplatok za kreditnú kartu.
Spotrebné úvery na čokoľvek
Zmena poplatku za poistenie úveru:
Rozšírený súbor poistenia k úveru
- 5,20 % zo splátky úveru mesačne, predtým 4,60 % zo splátky úveru mesačne.
Komplexný súbor poistenia k úveru
- 7,50 % zo splátky úveru mesačne, predtým 6,70 % zo splátky úveru mesačne.
Úver na bývanie, Hypotekárny úver pre mladých
Zmena poplatku za poistenie úveru: 
Rozšírený súbor poistenia k úveru 
- 10,10 % zo splátky úveru mesačne, predtým 9,00 % zo splátky úveru mesačne. 
Komplexný súbor poistenia k úveru 
- 11,90 % zo splátky úveru mesačne, predtým 10,70 % zo splátky úveru mesačne.
Poplatky za ostatné služby
Doplnený nový poplatok: 
- expresné doručenie zadržanej karty v bankomate banky (na základe žiadosti držiteľa karty, ktorý spôsobil zadržanie) bude za poplatok 25 €. 
Vydanie potvrdenia súvisiace s bežným účtom, vkladnou knižkou, termínovaným vkladom (vkladovým účtom), so sporením a so zaisteným vkladom na žiadosť klienta bude za 7 €, predtým 5 €. 
Náhradný výpis (kópia výpisu) z účtu, účtu sporenia, vkladového účtu alebo vyhotovenie výpisu narastajúcich obratov na obchodnom mieste bude za poplatok 5 € výpis, predtým 3 € výpis.