Bankári nesúhlasia so zmenami v odmeňovaní finančných agentov

So zmenami, ktoré navrhuje Ministerstvo financií v súvislosti s odmeňovaním finančných agentov, nesúhlasia ani bankári.

Slovenská banková asociácia (SBA) neodporúča schváliť návrh zákona na úpravu spôsobu výplaty a výšky odmien pre finančných agentov, pravidlá na výpočet odkúpnej hodnoty a reguláciu daňových nákladov. „Vzhľadom k tomu, že pripravovaná novela má zásadný vplyv na finančný sektor, navrhujeme, aby pripomienky všetkých dotknutých strán boli dôsledne posúdené a prediskutované,“ uviedla vo svojom stanovisku SBA.

S novelizáciou zákona o finančnom sprostredkovaní a poradenstve asociácia akceptuje, na druhej strane si však myslí, že by mala byť vyvážená. „Asociácia kladie dôraz na zvyšovanie odbornosti finančných sprostredkovateľov, posilnenie ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu a vyššiu transparentnosť pri predaji finančných produktov,“ uvádza asociácia.

Na tvrdú kritiku narazila navrhovaná novela aj zo strany samotných finančných poradcov. Podľa ich názoru môže totiž poškodiť prácu a existenciu finančných sprostredkovateľov.

Ministerstvo chce sprísniť podmienky odmeňovania finančných poradcov.Ministerstvo chce sprísniť podmienky odmeňovania finančných poradcov.

Podľa návrhu sa totiž mali odmeny finančných agentov vyplácať po dobu siedmich rokov, a to aj v prípade, že poistná zmluva je uzatvorená na kratšiu dobu. Výnimkou by mali byť iba zmluvy uzatvorené na 12 a menej mesiacov. Finanční sprostredkovatelia považujú za veľmi neštandardné, aby zákon stanovoval spôsob odmeňovania v rámci podnikateľského prostredia. Agenti by tak podľa novely dostávali iba sedminu svojho súčasného príjmu.

Ministerstvo financií si od tohto kroku sľubuje zlacnenie finančných produktov.