Blíži sa deň „D“. Pre podnikateľov a živnostníkov

Podnikatelia a živnostníci dostanú do 20. júla list od Sociálnej poisťovne s informáciou o tom, akú výšku odvodov a odkedy majú začať platiť štátu.

Už len pár dní delí živnostníkov a malých podnikateľov od dôležitej informácie od štátu. Sociálna poisťovňa im už druhýkrát musí poslať list o novej výške sociálnych odvodov, ktoré budú musieť od júla platiť každý mesiac. Kľúčová je suma 5 148: ak mali z podnikania vyšší ročný príjem, musia odvody platiť, v prípade nižšieho príjmu sociálne odvody hradiť nemusia. Informuje o tom portál etrend.sk

Obsah listu

 Od januára minulého roka Sociálna poisťovňa v liste, ktorý zasiela podnikateľom, uvádza sumu vymeriavacieho základu, poistného, ktoré má začať platiť, dátum splatnosti poistného a údaje potrebné k plateniu poistného. Sociálna poisťovňa oznamuje aj zánik povinného sociálneho poistenia a takýto list zasiela najneskôr do 20. júla.

Najdôležitejšie čísla

 O poistnom do Sociálnej poisťovne rozhodujú dve čísla.

 Výška príjmov - ak v súčasnosti povinné sociálne odvody ako podnikateľ neplatíte a Váš hrubý príjem minulý rok presiahol sumu 5 148 eur, od 1. júla tohto roka Vám vzniká povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie. Ak váš zárobok z podnikania nepresiahol túto hranicu a Vy ste vlani sociálne odvody odvádzali, od júla vaša povinnosť platiť poistné zaniká.

Čiastkový základ dane - táto suma rozhoduje o tom, koľko peňazí budete musieť do Sociálnej poisťovne odviesť každý mesiac. Vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov zistíte, keď k čiastkovému základu dane pripočítate zaplatené povinné sociálne a zdravotné poistenie. Túto sumu potom musíte vydeliť koeficientom a potom číslom 12, čo je počet mesiacov v roku. Predtým sa táto suma delila počtom mesiacov podnikania.

Práve koeficient je za tým, že živnostníkom a samostatne zárobkovo činným osobám už tri roky po sebe rastú sociálne odvody.

Keď platím minimálne poistné

 Vyše 70 percent podnikateľov odvádza do Sociálnej poisťovne minimálne poistné. Aj keby Vám vyšiel od júla nižší vymeriavací základ, do Sociálnej poisťovne musíte aj tak každý mesiac odviesť najmenej 142,20 eura. Minimálny vymeriavací základ sa pravidelne zvyšuje každý rok od januára. To znamená, že všetci, ktorí od júla odvádzajú minimálne odvody, začnú od januára 2017 platiť do Sociálnej poisťovne už 146,35 eura.

 Ak je samostatne zárobkovo činná osoba v strate, určí sa jej vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie v sume minimálneho vymeriavacieho základu.

Na čo nemôžete zabudnúť

Aktuálne poistné za júl je splatné najneskôr do 8. augusta. Určenú sumu sociálnych odvodov budete platiť za obdobie od 1. júla tohto roka do 30. júna budúceho roka. Poistné môžete platiť bezhotovostným prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v pobočkách Sociálnej poisťovne.

Podnikatelia platia poistné na číslo účtu ich príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, ktoré zverejňujú aj na svojej webovej stránke a platba musí obsahovať správny variabilný a špecifický symbol. Variabilný symbol je číslo, ktoré im pridelila Sociálna poisťovňa. Špecifický symbol označuje obdobie, respektíve rozhodnutie o predpísaní dlžnej sumy, ku ktorému patrí platba.