Cestujete do rizikových krajín? Už aj na Slovensku si pripoistíte následky terorizmu

Slováci sa začínajú vo väčšej miere zaujímať o možnosti ochrany pre prípad, že by sa v zahraničí alebo doma ocitli v bezprostrednom ohrození života, predovšetkým pokiaľ ide o teroristické útoky. Na túto situáciu začínajú reagovať poisťovne.

Podľa prieskumu portálu financnahitparada.sk medzi najčastejšie výluky zo životného poistenia patria vojnové udalosti, štrajky, nepokoje a terorizmus. Preto je dôležité pri výbere životného poistenia zohľadniť aj tento parameter, prípadne sa informovať, aké sú možnosti pripoistenia sa voči tomuto riziku.

„Podľa nášho prieskumu o spokojnosti klientov s poisťovňami, patrí ako najčastejší dôvod   sklamania zo služieb poisťovní jednoznačne poistné plnenie. Nespokojných je totiž až 36 % respondentov. Pritom časť z týchto klientov by sklamaná nemusela byť, ak by vedela, že ich ujma patrí k poistným výlukám. To znamená, že ide o udalosť, na ktorú sa poistenie nevzťahuje,“ vysvetľuje v tejto súvislosti Pavel Škriniar z portálu financnahitparada.sk

Pripoistnie následkov terorizmu. / Foto: pixabay.comPripoistnie následkov terorizmu. / Foto: pixabay.com

Niektoré poisťovne štandardne poisťujú riziko teroristického útoku v cestovnom poistení. Čoraz častejšie sa však stretávajú s otázkami klientov, ako je to v prípade životného poistenia, ak utrpia zdravotnú ujmu v dôsledku takéhoto činu. Práve preto ČSOB Poisťovňa rozhodla, že umožní samostatne sa pripoistiť k životnému poisteniu pre toto  riziko. „Pripoistenie je platné na Slovensku a po celom svete, s výnimkou krajín, do ktorých vydalo Ministerstvo zahraničných vecí odporúčanie necestovať,“ uvádza riaditeľ Odboru produktového manažmentu ČSOB Poisťovne Peter Ripka.
   
Pripoistenie proti následkom teroristického činu si môžu klienti uzatvoriť k už platným aj novým zmluvám životného poistenia, a to konkrétne smrti a trvalých následkov úrazu až do výšky 50-tisíc eur.

Klientom odporúčame, aby sa pri výbere poistného produktu či možných pripoistení neorientovali iba podľa ceny či výšky poistného plnenia, ale vždy si dôkladne preštudovali aj podmienky vyplatenia poistného plnenia a možnosti pripoistení vhodných práve pre nich. Na Slovensku ešte stále platí, že klienti si prioritne poisťujú svoj majetok, až potom seba a svojich blízkych. Poistenie síce nedokáže zabrániť negatívnym udalostiam, ale dokáže ľuďom pomôcť vysporiadať sa s ich následkami.

Ak si chcete pripoistiť následky terorizmu, kliknite SEM>>>