Cestujete? Vyberte si poistenie, ktoré vás kryje pre prípad terorizmu

Už ani cestovanie po Európe nie je úplne bezpečné. A hoci žiadne poistenie nezabráni teroristickému útoky, dokáže zmierniť jeho následky.

Po teroristických útokoch v Manchestri, Paríži, Nice, Istanbule, Bruseli a naposledy začiatkom júna v Londýne, sa Slováci pred cestou do zahraničia viac zaujímajú o poistenie pre prípad terorizmu. „Klienti sa pýtajú, či je riziko terorizmu kryté cestovným poistením, do akej výšky a či platí krytie aj v konkrétnej krajine, do ktorej cestujú, napríklad v Grécku, Turecku, či Francúzsku. Tiež ich zaujíma, či je terorizmus vo výlukách, ak cestujú do krajiny, kde sa teroristicky útok nedávno stal, napríklad v Anglicku,“ vysvetľuje hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Lucia Muthová.

Časté teroristické útoky nám pripomínajú, že aj na zdanlivo bezpečných miestach, nie príliš vzdialených od domova, ako Veľká Británia, Belgicko či Francúzsko, nemôžeme vylúčiť, že sa stane neočakávaná udalosť ako úraz či zranenie, a to aj v dôsledku terorizmu.  A hoci žiadne poistenie nezabráni nečakanej či tragickej udalosti, pomôže zmierniť jej následky v prípade, že poistná udalosť nastane. Preto je dobré si vybrať cestovné poistenie, ktoré kryje aj teroristické útoky.

Pri ceste do zahraničia sa vždy treba riadiť pokynmi štátnych orgánov SR a overiť si, či daná krajina nie je na zozname rizikových krajín. Ak totiž poistený napriek tomu vycestuje do lokality, kde štátne orgány SR odporúčajú zvážiť cestu, resp. neodporúčajú cestovať, prípadne boli uvedené na zozname rizikových štátov (napr. z dôvodu hroziaceho teroristického útoku alebo epidémie) a vznikne poistná udalosť v dôsledku avizovaného rizika, má poisťovňa právo zamietnuť poistné plnenie.

Ak chcete kvalitné cestovné poistenie, kontaktujte Salve finančného poradcu vo svojom okolí tu