Chcete dôchodok bez problémov? Skontrolujte si stav svojho účtu

Sociálna poisťovňa vedie každému osobný účet, ktorý by ste si mali pravidelne kontrolovať.

Váš osobný účet v Sociálnej poisťovni obsahuje informácie o jeho stave do 31. 12. 2003. Sú v ňom zaznamenané údaje o obdobiach dôchodkového poistenia, vymeriavacie základy. Na ne nadväzujú informácie platé od 1. 1. 2004.

Vďaka tomuto účtu môžete napríklad zistiť, či za vás zamestnávateľ včas a v správnej výške platil sociálne poistenie, čo je dôležité pri následnom výpočte dôchodku.

K informáciám sa najjednoduchšie dostanete tak, že navštívite niektorú z pobočiek Sociálnej poisťovne, kde podpíšete dohodu o používaní elektronických služieb. Poisťovňa vám následne vystaví prístupovú kartu, takzvanú grid kartu, vďaka ktorej získate prístup k svoju individuálnemu účtu. „Je to najrýchlejšia cesta k informáciám na svojom účte,“ povedal pre hnonline.sk Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

O informácie môžete požiadať aj osobne priamo v ústredí Sociálnej poisťovne, alebo na bezplatnej linke 0800 123 123, a tiež prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke www.socpoist.sk. Ak chcete využiť poštu, urobte tak na adrese Sociálna poisťovňa, ústredie, 29. augusta 8, 813 63 Bratislava. V žiadosti by ste mali poisťovni zaslať  identifikačné údaje - meno, priezvisko, rodné číslo, a tiež korešpondenčnú adresu, na ktorú má sociálka informácie zaslať.

O informácie za predchádzajúci kalendárny rok môžete požiadať raz ročne, najskôr 1. apríla.