Chcete najlacnejšiu pôžičku na bývanie? Požičajte si od štátu

Úvery na bývanie neposkytujú iba banky, ale aj štát. Pozrite sa, čo musíte splniť, aby ste sa k výhodnej podpore dostali.

Zo Štátneho fondu rozvoja bývania môžu o hypotéku žiadať aj fyzické osoby. Za nízke úrokové sadzby od jedného percenta si môžete požičať až 60-tisíc eur, píše portál pravda.sk. Pôžičku môžete splácať až 40 rokov. Úroková sadzba sa nemení počas celej doby splácania, ak dodržiavate zmluvné podmienky. Navyše neplatíte za poskytnutie úveru ani vedenie účtu.

A kto teda môže žiadať o túto super výhodnú pôžičku? Žiadateľovi v zmysle zákona o ŠFRB možno poskytnúť podporu na obstaranie bytu, ak ide: o manželov, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, podmienku veku musí spĺňať každý z manželov, alebo manželov s dieťaťom vo veku najviac tri roky alebo najviac päť rokov, ak ide o dieťa, ktoré si manželia osvojili. „O úver môže požiadať aj člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo oň môže požiadať aj samotná osoba s hendikepom. Úver môže získať aj odchovanec, ktorý v deň podania žiadosti nepresiahne vek 35 rokov, alebo odchovanec s dieťaťom vo veku najviac tri roky alebo najviac päť rokov, ak ide o dieťa, ktoré si odchovanec osvojil; v prípade manželov musí podmienku veku spĺňať každý z manželov.

Ak teda patríte do skupiny, ktorá spĺňa prísne kritériá, začnite riešiť žiadosť, čo najskôr. Žiadosť je po preverení úplnosti na mestskom alebo okresnom úrade zaregistrovaná do systému elektronického príjmu žiadostí a vygeneruje sa jej poradové číslo v celkovom poradovníku. Fond vedie evidenciu žiadostí podľa účelu podpory v poradí podľa prideleného poradového čísla, ktoré vygeneruje informačný systém fondu. Podpory zo ŠFRB sú posudzované podľa poradia, ako sú na mestskom úrade zaznamenané prostredníctvom internetového portálu EPŽ. V minulosti boli žiadosti posudzované v takom poradí, ako boli doručené poštou do podateľne ŠFRB.

Štátny fond rozvoja bývania žiadosť posúdi a žiadateľovi oznámi možnosť poskytnutia podpory. O žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra. „Pri posudzovaní žiadostí a priznávaní podpory sa postupuje podľa prideleného poradového čísla, čím je zabezpečená rovnosť šancí na získanie podpory pre žiadateľov zo všetkých regiónov Slovenska,“ uviedol pre portál pravda.sk generálny riaditeľ ŠFRB Juraj Kurňavka.

Ak chcete výhodnú pôžičku kliknite sem