Chcete odkúpiť štátny alebo obecný byt? Mali by ste sa poponáhľať

Termín, dokedy môžete výhodne odkúpiť byt od štátu alebo obce sa kráti.

Ak ste nájomník štátneho alebo obecného bytu a chcete ho získať do osobného vlastníctva za zvýhodnených podmienok, musíte o jeho prevod požiadať do 31. decembra tohto roka, píše portál sme.sk.

Ak túto lehotu stihnete, vlastník nehnuteľnosti je s vami povinný uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníctva bytu do dvoch rokov od doručenia žiadosti.

Štát určil lehotu

"Túto možnosť do dnešného dňa využilo 90 percent pôvodných vlastníkov. V súlade s Koncepciou štátnej bytovej politiky do roku 2020 štát pristúpil k stanoveniu konečného dátumu, do ktorého môžu aktuálni nájomcovia bytov, postavených pred rokom 1998, vo vlastníctve miest a obcí požiadať o ich odkúpenie za zvýhodnených podmienok,“ uviedol pre sme.sk minister dopravy Árpád Érsek.

Štátny alebo obecný byt môžete výhodne odkúpiť iba do konca roka. / Foto: pixabay.comŠtátny alebo obecný byt môžete výhodne odkúpiť iba do konca roka. / Foto: pixabay.com

Musia vám byt predať výhodne

Podávať žiadosti o prevod vlastníctva týchto bytov potrvá len do konca tohto roka. Po uvedenom termíne už nebude mať vlastník bytu alebo domu povinnosť spomínané nehnuteľnosti nájomcovi predať, respektíve predať za zvýhodnených podmienok.

Cena bytu, zastavaného a priľahlého pozemku nesmie presiahnuť cenu vypočítanú podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

A pozor, táto úprava sa netýka družstevných bytov.

Ak potrebujete poradiť s kúpou bytu, kontaktujte Salve finančného poradcu vo svojom okolí TU.