Chcete pomôcť blízkym? Pri úveroch buďte opatrní

Každý piaty neplatič na Slovensku má ten istý problém. Ich blízky nedostal úver, pretože nesplatil ten predošlý, a oni si ďalší úver zoberú na svoje meno. Na toto všetko by mali pamätať, aby predišli riziku exekúcie. 

Každý piaty Slovák, ktorý má problémy splácať svoje úvery, si na svoje meno požičal peniaze pre niekoho iného. Najčastejšie si týmto spôsobom požičiavajú ženy a ide väčšinou o sumy do 1 800 eur. Väčšinou z nebankových inštitúcií, informuje portál sk.kruk.eu.

Pomoc ako riziko

 Často sa stáva, že z určitých dôvodov banka neposkytne klientovi úver a on požiada svojho blízkeho, aby úver požiadal na svoje meno. Ľudia si chcú takto pomôcť, ale musia si byť vedomí aj možných rizík. Pretože ak osoba, ktorá peniaze využila prestane úver splácať, musí ho splácať osoba, na ktorej meno bol úver poskytnutý. Pre tú, to môže byť v budúcnosti problém, keď si bude chcieť zobrať pôžičku alebo hypotéku pre seba. Ak daný úver nebude splácať, objaví sa v zozname dlžníkov a bude vystavená aj možnej exekúcií.

Pýtajte sa

 Ak nás niekto požiada, či by sme si pre jeho potreby nevzali na svoje meno úver, najskôr by sme sa mali spýtať, prečo si daná osoba nemôže požičať sama. Typickým dôvodom je nesplácanie predchádzajúcich pôžičiek alebo nedostatočný príjem na pokrytie nového záväzku, vysvetľuje Markéta Fixová, tlačová hovorkyňa spoločnosti KRUK.

Komunikujte

 Povinnosť splácať úver má vždy ten, kto si peniaze požičal. V prípade, že osoba, pre ktorú boli peniaze určené, úver nespláca, je potrebné komunikovať s danou inštitúciou. Vysvetliť jej situáciu a spoločne hľadať riešenie, napríklad v podobe splátkového kalendára. Taktiež je nutné hovoriť s príjemcom peňazí z pôžičky, ktorý môže pristúpiť k pôžičke ako spoludlžník alebo si celý úver previesť na svoje meno, ak s tým daná inštitúcia súhlasí.

Pomôže súd

 Ak niekto, napriek všetkým rizikám, naozaj vážne uvažuje o možnosti vziať si pôžičku pre inú osobu, je dobré spísať zmluvu o odovzdaní peňazí osobe, pre ktorú sú prostriedky z úveru určené. V prípade nesplácania možno celý prípad riešiť prostredníctvom občianskoprávneho súdu a rozhodnutie o vrátení prevzatých peňazí možno vynútiť aj exekúciou.