Chcete úver od banky? Toto by ste mali vedieť

Úver od banky nedostane každý, najprv si preverí Vašu bonitu. Ak neviete presne, o čo ide a ako sa v papierovaní vyznať, pomôže Vám špecialistka Salve Anna Molnárová.

 Banka neposkytne úver každému žiadateľovi. Zistí si bonitu klienta. Poskytnutím úveru banka znáša riziko, že ak úver splácať nebudete, ona príde o svoje peniaze. Je preto logické, že skôr ako úver poskytne, preverí si dôkladne žiadateľa, čiže overí si jeho bonitu.

Banka si všetko preverí

 Banka zisťuje schopnosť klienta splácať úver a aj to, či úver bude dostatočne zabezpečený. Banka musí poznať výšku príjmov a výdavkov klienta. Príjmy preukazuje klient potvrdením o príjme, výpisom z banky alebo daňovým priznaním alebo si banka preverí príjem v Sociálne poisťovni. Pre banku sú dôležitými údajmi aj vek, vzdelanie, zamestnanie, rodinný stav, ale aj splátky úverov bánk a nebankových spoločností, leasingu, stavebného, dôchodkového poistenie aj životného poistenia. Najlepšiu bonitu má klient, ktorý je bezdetný, ale rozhoduje aj to, či klient žije vo vlastnom dome, byte alebo v podnájme, či u rodičov.

Vysoké riziko, vysoký úrok

 Podľa toho aká je bonita klienta, banka stanoví úrokovú sadzbu. Čím je vyššia bonita klienta, tým je nižšia úroková sadzba a naopak. Ak je bonita klienta nižšia, banka podstupuje vyššie úverové riziko, ktoré si kompenzuje vyšším úrokom z úveru. Na trhu úverov neexistuje univerzálny vzorec pre výpočet bonity klienta. Pri posudzovaní banka môže nahliadnuť aj do úverového registra, v ktorom si môže overiť ako klient splácal predošlé úvery.

Kontaktuje odborníka

 Banka posúdi celkovú bonitu klienta a vypočíta výšku mesačnej splátky a úrokovej sadzby. Banka potrebuje záruku, že klient bude schopný splácať mesačné splátky v dohodnutom termíne a výške. Klient je tak pre banku bonitný a jeho žiadosť o poskytnutie úveru bude schválená. Ak nemá žiadateľ o úver dostatočnú bonitu, je možné situáciu riešiť pristúpením ďalšieho spolužiadateľa do úverového vzťahu.

 Skôr než sa rozhodnete požiadať banku o poskytnutie úveru, kontaktujte finančného poradcu, ktorý je odborníkom na úvery a ktorý vám rád pomôže zorientovať sa v požiadavkách banky nevyhnutných pre posúdenie vašej bonity.