Chcete vedieť, čo najviac ohrozuje podnikanie na Slovensku? Pozrite si, čo sa oplatí poistiť

Zatiaľ, čo svetové firmy najčastejšie ohrozuje prerušenie prevádzky, naši podnikatelia sa obávajú celkom iných poistných rizík.

Explózia a požiar sú najväčšou hrozbou podnikateľov na Slovensku. V rámci sveta je najväčším rizikom biznisu už piaty rok po sebe prerušenie prevádzky a dodávateľského reťazca. Takéto výsledky odhalil 6. prieskum Allianz Risk Barometer 2017, v ktorom viac ako 1200 rizikových manažérov veľkých spoločností a skupiny Allianz zo 40 krajín sveta, vrátane Slovenska, identifikovalo najvýznamnejšie podnikateľské riziká.

Na Slovensku strašia požiare a výbuchy

Na Slovensku sa podnikatelia, na rozdiel od zvyšku sveta, oveľa viac obávajú takzvaných fyzických škôd. Tie najväčšie spôsobujú podľa rizikových expertov Allianz – SP práve požiare a explózie. V tesnom závese z pohľadu rizík podnikania nasledujú straty v dôsledku prerušenia prevádzky. „Už niekoľko rokov evidujeme najväčšie škody v podnikoch a výrobných spoločnostiach práve po požiaroch a explóziách. Takéto škody sa môžu vyšplhať aj na desiatky miliónov eur. Klienti si ich často poisťujú v kombinácii s rizikom strát pri prerušení prevádzky, ku ktorej často dôjde práve v dôsledku výbuchu, požiaru či inej udalosti,“ upozorňuje Daniel Ďuračka z odboru veľkých a špeciálnych rizík Allianz – SP.

„Doposiaľ najväčšou poistnou udalosťou bol výbuch uniknutého vodíka a zemného plynu počas výrobného procesu. Explózia poškodila výrobné zariadenia továrne, budovy aj elektronický systém riadenia výroby a bolo nutné aj prerušiť celú výrobu. Celková škoda sa vyšplhala až na 30,8 milióna eur. Ďalšou veľkou škodou bol požiar v spaľovni, kde zhorel generátor na výrobu elektrickej energie. Aj tu bolo nutné prerušiť výrobu a celková škoda dosiahla približne 9 miliónov eur“, dodal D. Ďuračka.  

Poradie

Rebríček biznis rizík na Slovensku

Podiel

1.

Požiar, explózia

52 %

2.

Prerušenie prevádzky (vrátane dodávateľského reťazca, výkyvy)

48 %

3.

Prírodné katastrofy (búrky, záplavy, zemetrasenia)

32 %

4.

Ľudské zlyhanie

24 %

5.

Zmeny v legislatíve a regulácii (ekonomické sankcie, protekcionizmus)

20 %

     Zdroj: Allianz

Naopak, stagnácia a výkyvy trhu spolu s kybernetickými rizikami, ktoré sú považované za jedny z najväčších globálnych  rizík, pre podnikateľov na Slovensku zatiaľ nepredstavujú kľúčovú hrozbu a v rebríčku skončili na konci prvej desiatky.  

Globálny biznis ohrozuje neistota

Prerušenie prevádzky stojí aj na začiatku roka 2017 v centre pozornosti globálnych spoločností ako najvýznamnejšie podnikateľské riziko. Pre firmy predstavuje hrozbu, ktorá môže viesť k značným stratám z príjmov aj preto, že sa objavujú stále nové spúšťače, ktoré znamenajú najmä nefyzické škody či nehmotné nebezpečenstvo ako sú kybernetické útoky, prerušenie spôsobené politickým napätím, štrajky či teroristické útoky. Z dôvodu stále väčšej prepojenosti spoločností a ich dodávateľských reťazcov sa potom ľahšie množia straty v prípade mimoriadnej udalosti. Firmy čelia potenciálnej finančnej strate aj v dôsledku meniacej sa politickej situácie (Brexit, Trump). „Firmy po celom svete sa pripravujú na rok neistoty. Rizikoví manažéri musia počítať s nepredvídateľnými zmenami v právnom, geopolitickom a trhovom prostredí vo svete. Navyše sa objavuje celý rad nových rizík, ktoré si vyžadujú prehodnotenie súčasných nástrojov na monitorovanie a riadenie rizík", hovorí riaditeľ Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) Chris Fischer Hirs. Hrozbou číslo dva pre firmy vo svete je vývoj na trhu a tretím najväčším podnikateľským rizikom sú podľa prieskumu kybernetické útoky.

Poradie

Rebríček biznis rizík vo svete

Podiel

1.

Prerušenie prevádzky (vrátane dodávateľského reťazca, výkyvy)

37 %

2.

Vývoj na trhu (výkyvy, tvrdá konkurencia, stagnácia na trhu)

31 %

3.

Kybernetické útoky (počítačová kriminalita, únik dát, IT zlyhania)

30 %

4.

Prírodné katastrofy (búrky, záplavy, zemetrasenia)

24 %

5.

Zmeny v legislatíve a regulácii (ekonomické sankcie, protekcionizmus)

24 %

Zdroj: Allianz

Aktuálna situácia v jednotlivých krajinách sa odrazila aj v tohtoročnom rebríčku podnikateľských rizík konkrétnych krajín. Kým politická situácia a prevrat sú suverénne najväčšou hrozbou podnikateľov v Turecku, v Grécku je najväčším rizikom podnikania makroekonomický vývoj, naopak v Japonsku sú to prírodné katastrofy a v Nemecku a Veľkej Británii podnikateľov najviac strašia kybernetické útoky.