Čím neskôr, tým lepšie. Tak sa správa životná poistka

Ak chcete predčasne vypovedať zmluvu s poisťovňou, urobte to, čo najneskôr. Získate vždy viac peňazí. Toto sú Vaše možnosti.

 Životné poistenie je dlhodobý záväzok. Rušiť ju predčasne sa nevypláca. Pri investičnom, či kapitálovom životnom poistení, kde si aj sporíte a vytvárate odkupnú hodnotu, Vás čakajú za predčasne ukončenie zmluvy sankčné poplatky. Výška poplatku závisí od druhu poistenia, počtu rokov trvania zmluvy od vzniku po deň, kedy chcete zmluvu ukončiť.

Poplatky

 Vo všeobecnosti z kapitálového poistenia si poisťovňa účtuje poplatok v rozmedzí od 1% do 5% z aktuálnej hodnoty poistenia. Ak ide o investičné poistenie, výška poplatku závisí od roku, v ktorom sa zmluvy ukončuje. Tu platí, čím neskôr o zrušenie požiadate, tým je poplatok nižší. Pri rizikovom životnom poistení sa vyhnete akýmkoľvek poplatkom, no nedostanete späť žiadnu odkupnú hodnotu, pretože toto poistenie neobsahuje sporiacu či investičnú časť.

Zrušenie zmluvy


 Čím dlhšie poistná zmluva trvá, tým je poplatok za zrušenie zmluvy nižší a po určitej dobe až nulový. Poisťovne však môžu pri ukončení zmluvy účtovať jednorazový administratívny poplatok. Ten dosahuje len niekoľko eur. Vyplatená odkupná hodnota sa tvorí postupne a v prvých rokoch je nízka. Navyše sa vypláca, až po dvoch rokoch trvania poistenia, preto do tohto obdobia určite nie je výhodné poistenie rušiť. 

Možnosti


 Odporúčame predtým, než zrušíte zmluvu, zvážiť aj iné možnosti. Môžete si napríklad znížiť poistné, požiadať o čiastočný odkup nasporených prostriedkov, či požiadať o prerušenie platenia poistného až na jeden rok. O čiastočný odkup môžete požiadať iba pri investičnom poistení, pri kapitálovom životnom poistení to nie je možné. Pri odkupe si musíte dávať pozor na podmienku minimálneho zostatku na poistnej zmluve. Často pomôže zmena možnosti platenia vyriešiť situáciu. Napríklad, ak klient platí ročne a je to pre neho vysoká jednorázová čiastka, môže si zmeniť platenie na mesačné. Môže sa ho týkať poplatok za prerušenie platenia poistného.

Pozor na termín


 Ak sa rozhodnete požiadať poisťovňu o zrušenie, musíte dodržať termíny na výpoveď, kotrú stanovuje zákon. Výpoveď musí byť poisťovni doručená najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného roka. S poisťovňou sa môžete na zániku poistenia aj dohodnúť. Zmluva tak zanikne k najbližšiemu dátumu splatnosti poistného. Zvyčajne je to nasledujúci mesiac po výpovedi alebo ku koncu poistného roka, ak platíte poistku raz ročne.