Človek môže zmeniť čokoľvek. Napriek prekážkam

Najväčšiu prekážku na ceste za lepším životom som objavila jedného dňa v zrkadle. Za posledných 20 rokov môjho Salve života môžem zodpovedne prehlásiť, že najťažšia práca je prekonať „tú“ prekážku – samú seba, píše regionálna riaditeľka Salve Emília Bajzíková.

Môj život je dôkazom toho, že človek – keď chce , môže zmeniť čokolvek napriek všetkým prekážkam, ak využije príležitosť.
Dostala som od žvota obrovský dar – moje poslanie pomáhať ľuďom mať sa lepšie. Celý čas riešim dilemu čo je dôležitejšie? Pomôcť ľuďom riešiť súčasnú situáciu, potrebu dosiahnuť uspokojenie túžby predajom nástrojov finančného trhu? Alebo im dať príležitosť pracovať na najťažšej práci - na sebe . Učiť sa v najlepšej škole života v Salve Univerzite.

Učenie sa v Salve univerzite pomáha ľuďom stať sa lepším vo všetkých oblastiach života. Vďaka tomu, že vo všetkých spoločnostiach Salve máme úspešne zavedený funkcný  Baťov podnikateľský systém, vytvárame stále lepšie podmienky na sebarozvoj a uplatnenie sa v živote, ako takom. Pomáhame ľuďom zdokonaľovať svoje schopnosti,  získavať znalosti a prispôsobovať sa v rýchlo meniacom sa svete.

Tí, ktorí len trošku sledujete niektoré z obrovského množstva informačných kanálov, už vnímate , že ľudstvo sa nevyhnutne potrebuje pripraviť na obrovské zmeny ktoré nastanú vďaka extrémne rýchlo sa rozvíjajúcej umelej inteligencii.

Najväčší problém ľudstva bude nezamestnanosť a na to sa najlepšie pripravíš v podnikateľskej Académii Petra Krištofoviča. V priemysle , v poľnoshospodárstve a vo všetkých službách klesá potreba zamestnávať ľudí. Je potrebné sa pripraviť na okamih kedy bude naše aj vaše povolanie nahradené robotmi.

Profesor Milan Zelený svetoznámy český ekonóm, prognostik povedal: „V roku 2030 bude 6 z 10 ľudí pracovať v profesii , ktorú dnešný pracovný trh nepozná. Najviac ohrozené profesie, ktoré vie zastúpiť počítač, robot, inertnet, umelá inteligencia. V najbližších 20 čokoch podľa Oxfordskej štúdie až 50 % profesií bude ohrozených.

V Nemecku existuje internetová stránka, ktorá po zadaní Vášho povolania oznámi percentuálnu pravdepodobnosť zániku. Výzva pre ľudí je rekvalifikovať sa! Salve je pripravené pomôcť všetkým , ktorým záleží na budúcnosti vlastnej rodiny a firmy. Salve už pripravuje svojich biznis partnerov na povolanie budúcnosti.  So Salve získaš istotu, zručnost, ako ustáť transformáciu.

Ak sa chceš aj ty stať súčasťou Salve, pridaj sa do tímu Emílie Bajzíkovej TU