Čo so životnými poistkami, ktoré máte 5,10 či 15 rokov?

Často sa stáva, že klient má 15 ročnú zmluvu, v ktorej má poistené úmrtie na 3319,39 eur. Ale, čo to je dnes, kladie si otázku špecialistka Salve Lívia Tureková.

Často sa mi stáva, že klient buď žiadne životné poistenie nemá, lebo zaň nechce vyhadzovať peniaze, alebo na druhej strane má klient dve tri zmluvy životného poistenia, ale reálne zabezpečený nie je.

Ako by mal vyzerať ideálny stav?

Najideálnejší stav je, že klient má odložený dostatok finančných prostriedkov, ktoré investuje, zveľaďuje a pokryjú mu akúkoľvek nepredvídanú finančnú situáciu. Vtedy súhlasím, načo platiť peniaze poisťovni za službu, ktorú nepotrebuje.

Ak to tak nie je, treba sa pozrieť na to, čo klienta finančne môže zaskočiť a to treba riešiť. Sú ľudia, ktorých neohrozí polročná PN-ka, ale pre iných je veľký problém zvládnuť znížený príjem počas práceneschopnosti. Je to hlavne vtedy keď má rodina každý mesiac presne rozpočítané peniaze. Takýmto klientom odporúčam sadnúť si so svojim finančným poradcom a prejsť bod po bode čo by mohlo byť pre rodinu finančný problém a podľa toho nastaviť svoje poistenie.

Čo so starými zmluvami?

No a čo s dvomi tromi zmluvami životného poistenia, ktoré už máte uzatvorene 5 -10 -15 rokov?

Tie treba dôkladne preštudovať, zistiť, čo v nich máte poistené a koľko vás to stojí? Často sa totiž stáva, že klient má 15 ročnú zmluvu, v ktorej má poistené úmrtie na 3319,39 eur. Pred 15 rokmi to bolo slušné poistenie, ale povedzme si, aká je to suma dnes? A taktiež množstvo pripoistení je dnes oveľa širšie, ako bolo v minulosti možné uzavrieť.

Poisťovne dnes ponúkajú veľmi kvalitné poistenia aj bez sporenia, kde si klient platí za riziká, ktoré potrebuje mať poistené a presne vie za čo a koľko platí bez skrytých poplatkov.

Lívia Tureková, špecialistka Salve, radí ako na staré poistné zmluvy.

Moje odporúčanie na záver: „Oprášte svoje staré zmluvy a pozrite si čo máte vlastne poistené a zamyslite sa, čo by sa stalo, keby ste zomreli, mali úraz, postihla vás ťažká choroba, alebo by ste boli dlhodobo PN – zvládnete to finančne?

Ak chcete dobré životné poistenie, kliknite SEM