Čo vedel už svätý Valentín

Pre niekoho je to sviatok zamilovaných. Pre niekoho zase sviatok pomoci druhým. Sme zrodení k slobode, či už v láske alebo financiách, píše manažér Salve Martin Kríž.

Je nedeľa 14. február, krásny slnečný deň, a po parkoch a nábrežiach sa prechádzajú ľudia. Je sviatok svätého Valentína.

Cisár vz. kňaz

Sviatok, ktorého história sa začala písať pred 1800 rokmi. V tom čase vládol Rímu cisár Claudius II. Bol známy svojou záľubou vo vojnových výpravách a odporom k rodinným vzťahom svojich legionárov. Zastával názor, že ženatý vojak starostlivosťou o rodinu oslabuje svoju bojaschopnosť a obetavosť. Preto zakázal svojim vojakom uzatvárať manželstvá.

Práve kňaz Valentín tento zákaz ignoroval a naďalej tajne sobášil zaľúbené páry. Tu možno hľadať pôvod sviatku zamilovaných, ktorý všetci zaľúbenci oslavujú na deň Valentínovej smrti - 14. februára.

Menej peňazí, menej slobody

Aká je teda paralela tohto sviatku s peniazmi a s našou prácou? Vôľa mocných nikdy nepotrebovala ľudí s vlastným názorom, a vlastným slobodným rozhodovaním.

Celé roky sme boli držaní pri zemi, a vychovávaní tak, aby sme boli vazalmi. Aby nikto nemal nič. Aby ľudia žili od výplaty do výplaty. Aby sme čakali pomoc a záchranu. Pretože človek, ktorý nemá vlastné úspory a finančné rezervy, je veľmi ľahko ovládateľný. Nie je pánom svojho času a nie je pánom seba. A to častokrát môže niekomu vyhovovať.

Môj život, môj plán

Pred pár dňami sme sa vrátili z firemných zimných hier a konferencie vo Vysokých Tatrách. Stretlo sa tam 130 ľudí zo štyroch krajín. Zo všetkých bolo cítiť jedno – pomôcť vo svojej krajine, čo najväčšiemu počtu ľudí, naučiť sa správne hospodáriť so svojim majetkom, vytvárať si finančné rezervy, ale hlavne plánovať si svoj život a neočakávať, že nám ho naplánuje niekto iný.   Nikto iný nie je. Sme to len my sami, a teraz, a aj do budúcnosti, budeme len my sami zodpovední za to, ako sa budeme mať.

Sme zrodení na to, aby sme žili slobodne, či už v láske, alebo vo financiách. Platí to už minimálne 1800 rokov...

Martin Kríž

Pomáha klientom spravovať a zhodnocovať finančné rezervy.

Viac od autora →