Deň daňovej slobody pripadne na 28. máj

Na zaplatenie daní sa musí na Slovensku pracovať v priemere 148 dní, kým priemer v Európskej únii je 176 dní.

Daňovníci na Slovensku budú tento rok pracovať na odvod daní pre štát o tri dni dlhšie ako v uplynulom roku. Podľa spoločnosti Deloitte pripadne tzv. deň daňovej slobody v tomto roku na 28. máj 2016.

Česi o mesiac dlhšie

Približne rovnakú dobu budú pracovať na odvod daní pre štát aj daňovníci vo Veľkej Británii a na Cypre. Najmenej dní práce pre štát pripadne tento rok na daňovníkov v Litve a Bulharsku. Naopak, najviac dní pripadne na daňovníkov v Dánsku a Luxembursku.

„Jednou z dôležitých výhod slovenskej ekonomiky je nižšia daňová záťaž ako vo väčšine ostatných krajín EÚ. Na zaplatenie daní sa musí na Slovensku pracovať v priemere 148 dní, kým priemer únie je 176 dní, čo zhodou okolností platí aj pre Českú republiku. Deň daňovej slobody na Slovensku teda pripadá na 28. máj, čo je takmer o mesiac skôr ako v Českej republike,“ uviedol David Marek, hlavný ekonóm spoločnosti Deloitte v Českej republike.

Výpočet slobody

Deň daňovej slobody predstavuje jednoduchú, laicky zrozumiteľnú reprezentáciu daňovej záťaže v ekonomike. Metóda, ktorá sa používa na výpočet dňa daňovej slobody, rozdeľuje rok na dve časti v pomere zodpovedajúcom podielu celkových daňových príjmov a čistého národného dôchodku.