Desatoro bezpečného úveru

Sales Director Salve Anna Molnárová opisuje 10 zásad, ktorými by ste sa mali riadiť, ak uvažujete o úvere...

1. Majte prehľad o svojich financiách. Príjmy versus výdavky. Na základe porovnania príjmov a výdavkov banka posúdi bonitu klienta a vypočíta výšku mesačnej splátky. Ak príjmy dostatočne prevyšujú výdavky, znamená to pre banku, že klient bude vedieť splácať splátky v dohodnutom termíne a výške. Teda takýto klient je pre banku bonitný. Banky pri posudzovaní žiadosti pozerajú na celkovú  úverovú zaťaženosť klienta. Ak je príjem klienta napr.800,-EUR a výdavky 400,-EUR, je to vysoké úverové zaťaženie – 50 %. Odporúča sa, aby úverové zaťaženie nebolo viac ako 30% z príjmu.

2. Myslite  teda na zadné dvierka - buďte pripravení na nepredvídané, mimoriadne udalosti (dočasná strata zamestnania, dlhšie trvajúca pracovná neschopnosť z dôvodu úrazu alebo choroby, mimoriadne naliehavé výdavky v rodine). Vytvorte si  preto finančnú rezervu(úspory, životné či úrazové poistenie). Prv než si zoberiete úver, zvážte, koľko ste schopní splácať, aby vám zostala nejaká rezerva.

3. Zvážte, či pôžička má naozaj zmysel. Čoraz častejšie sú v praxi prípady, že si ľudia berú pôžičku aj na dovolenku. Pôžička by mala slúžiť na zabezpečenie toho, z čoho budete mať úžitok  aj po jej splatení.

4. Zistite si o úvere dostatok informácií. Dajte si vypracovať  ponuky od viacerých bánk a využite najmä skúsenosti finančných a úverových poradcov. Ušetríte si čas, dostanete objektívne informácie na základe ktorých sa vám bude ľahšie rozhodovať.

5. Zvážte, od koho si požičiavate- banka alebo nebanková spoločnosť?

6. Spočítajte si, koľko vás bude úver stáť. Nechajte si vysvetliť aká bude ročná percentuálna miera nákladov(RPMN), ktorá vám dá obraz o celkových nákladoch úveru a jeho preplatenosti.

7. Buďte zodpovední a čestní. Vždy podajte pravdivé a úplné informácie, najmä aké máte reálne možnosti splácania úveru. Vyhnete sa tak zbytočným nepríjemnostiam a stresu v budúcnosti.

8. Podpisujte len to, čomu  naozaj rozumiete, vyžiadajte si čas na preštudovanie podmienok zmluvy, alebo si ich nechajte vysvetliť odborníkom.

9. Zmluva o úvere musí obsahovať:

  • RPMN
  • Podmienky zmeny zmluvy
  • výšku úveru
  • výšku splátok
  • počet splátok
  • podmienky predčasného splatenia
  • dobu fixácie ( pri hypotekárnych úveroch) 

10. Prípadné problémy riešte ihneď s bankou, najmä ak sa dostanete do nečakanej situácie, ktorá vám znemožní  včas  a v plnej výške uhrádzať splátky. Vždy je možné nájsť spoločné riešenie  s bankou. Nechať problémy bez povšimnutia, s tým, že sa to nejako vyrieši je nezodpovedné a spôsobí vám to v budúcnosti stres a nepríjemnosti a aj finančné straty.