Dlhopis s úrokom 7 percent? Áno, je to možné

Dlhopis je výhodnou alternatívou pre klientov, ktoré hľadajú „istotu“ a vyšší výnos v porovnaní s bankou, píše špecialista Salve Marek Andrejčák.

 Nielen vo svete, ale aj na Slovensku úspešné firmy vydávajú cenné papiere – dlhopisy na financovanie svojich projektov. Čiže si požičajú časť peňazí klientov na svoje projekty. Klienti, ktorí si kúpia takýto dlhopis, získajú výhodný, dopredu určený fixný výnos.  

 Jednou z takýchto firiem je aj Arca Capital, a.s., ktorá takéto dlhopisy, schválené Národnou bankou Slovenska vydáva už od roku 2005. Vydáva dlhopisy, ktoré klientom poskytnú 7-percentný ročný úrok počas dohodnutej doby piatich rokov.

Prečo je dlhopis Arca Capital výhodný?

 Dlhopis je výhodnou alternatívou pre klientov, ktoré hľadajú „istotu“ a vyšší výnos v porovnaní s bankou. Ľudia majú obavy, keďže nejde o banku, ale akékoľvek riziká sú spojené s fungovaním samotnej spoločnosti Arca Capital a. s. Tá investuje do projektov, do ktorých ona sama investuje viac ako 70 percent vlastných zdrojov. Preto sa spoločnosť snaží byť v stave ziskovosti a to by malo byť pre klienta zárukou. Samotné aktíva, čiže projekty, v ktorých má spoločnosť vlastné peniaze, sú vo výške 850 miliónov eur. Čo je oproti záväzkom – požičaným peniazom svojich klientov niekoľko násobok. Keďže napríklad, spoločnosť vydá dlhopisy (požičia si od klientov) vo výške 25,5 milióna eur a ponúkne im za to fixný výnos 7 percent, znamená to, že len toľko peňazí si spoločnosť požičia od klientov, na zvyšok financovania projektu použije svoje peniaze alebo peniaze banky.  

Ako vie spoločnosť zabezpečiť fixný úrok 7 percent ročne?

 Dlhopis vydáva spoločnosť Arca Capital a.s. - čo je korporátny / podnikový cenný papier –dlhopis. To znamená, že vlastné finančné zdroje a cudzie finančné zdroje (cez dlhopis Arca Capital a.s.) sú investované do niekoľkých projektov, ktoré spravuje táto spoločnosť. Napríklad, investuje do obnoviteľných zdrojov, minerálnych vôd, pozemkov, logistických centier, obchodných centier a iných, na ktorých zarobí ročne aj niekoľko násobne viac ako to, čo prisľúbi klientom. Preto je úrok cenného papiera – dlhopisu fixne daný na hodnotu 7% ročne.

Aké sú poplatky pri obstaraní dlhopisu?

 Pri obstaraní, čiže nákupe dlhopisu sa účtuje klientovi jedno percentný poplatok z aktuálnej hodnoty cenného papiera. Pri vydaní, čo bolo 12.8.2015, bol poplatok tridsať eur, keďže nominálna hodnota jedného dlhopisu bola tritisíc eur. Aktuálna hodnota sa mení počas roka smerom nahor, až po dátum vyplácania ročných výnosov, t.j. 12.8. v danom roku.  

Čo ak budem po dvoch rokoch peniaze potrebovať?

 V tom prípade je možnosť odpredaja dlhopisu za aktuálnu hodnotu. Klientovi je za odpredaj účtovaný poplatok vo výške jedného percenta z aktuálnej hodnoty dlhopisu, keďže predáva cenný papier pred ukončením doby, na ktorej sa zmluvne dohodol. Čo je v tomto prípade päť rokov. Výplata finančných prostriedkov je do 30 dní od zaregistrovania pokynu na predaj dlhopisu. Skúsenosti klientov sú tie, že vo väčšine prípadov majú svoje finančné prostriedky na účte do dvoch týždňov.