Dnes je posledný deň zaplatenie daní

Do dnešného dňa je potrebné daňové priznanie nielen podať, ale daň aj zaplatiť. Najneskôr dnes musia byť peniaze odpísané z účtu podnikateľa či občana, píše portál ekonomika.sme.sk...

Občania a firmy majú dnes posledný deň na podanie a zaplatenie daňového priznania za príjmy v minulom roku. Povinnosť sa vzťahuje na všetkých, ktorých príjmy v roku 2015 presiahli 1901,67 eura, aj na podnikateľov, ktorí vlani vykázali daňovú stratu.

"Ak odídu z účtu až 1. apríla, dane sa nepovažujú za uhradené v lehote a daňovému subjektu vzniká nedoplatok," upozornila hovorkyňa finančnej správy Patrícia Macíková.

"Priznanie podávať nemusia jedine tí, ktorí vlani mali príjmy len zo zamestnania, teda zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania požiadali svojho zamestnávateľa do 15. februára. Pokiaľ občania a firmy z rôznych dôvodov termín nestihnú, môžu si ho predĺžiť o celé tri kalendárne mesiace, avšak aj to treba do konca marca oznámiť na príslušnom daňovom úrade buď podľa miesta bydliska, alebo ak ide o právnickú osobu, tak podľa sídla firmy," dodáva Macíková.

Daňový poplatník musí na žiadosti uviesť novú lehotu, ktorou môže byť iba koniec kalendárneho mesiaca. Ak ide o fyzickú osobu a mal zdaniteľné príjmy zo zahraničia, môže si lehotu predĺžiť najviac o šesť kalendárnych mesiacov.

Základné číslo účtu je vygenerované jedinečné číslo účtu označujúce daňový subjekt. Toto číslo účtu daňovníkovi posiela daňový úrad. Od 1. februára 2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu IBAN. Keďže IBAN je tvorený z predčíslia účtu a základného čísla účtu, musí si ho daňový poplatník vygenerovať sám.