Do zoznamu dlžníkov Vás zaradí už aj minimálny dlh

Kým doteraz sa v zozname dlžníkov voči štátu ocitli ľudia s dlhom vyšším ako 17 000 €, odteraz to budú aj ľudia s dlhom 170 €. Nemusí to tak byť, ak svoj dlh vyplatia do konca mája.

Daňový úrad každoročne zverejňuje zoznam dlžníkov na daniach štátu. Finančná správa upozorňuje na to, že do zoznamu dlžníkov sa dostane omnoho viac ľudí. Upraví to nová legislatíva, píše portál pravda.s

Viac ľudí na zozname

 Od 1. mája tohto roku je platná novela zákona , podľa ktorej bude finančná správa zoznam daňových dlžníkov aktualizovať raz mesačne. Na zozname dlžníkov sa tak ocitne viac ľudí. Rozhodujúci bude stav k poslednému dňu kalendárneho mesiaca a aktualizované zoznamy budú zverejňované vždy do konca nasledujúceho mesiaca.

Do konca mája

 Prvý zoznam podľa nových pravidiel za mesiac máj teda finančná správa zverejní do 30. júna 2016. Daňovníci, ktorí sa chcú vyhnúť tomu, aby sa v ňom ocitli, tak musia svoje nedoplatky nad 170 eur uhradiť najneskôr do konca mája.

Doteraz: 17- tisíc eur...

 Doteraz sa v zozname dlžníkov uvádzali iba daňovníci, ktorých výška daňových nedoplatkov bola vyššia ako 17 000 eur a u firiem 170 000 eur a nezaniklo u nich právo na ich vymáhanie. Finančná správa tento zoznam zverejňovala iba raz ročne. A to vždy najneskôr do polovice nasledujúceho roka. Stav dlhu bol pritom uvedený ku koncu predošlého roka.

...po novom: 170 eur

 Daňovníci, ktorí majú menšie dlžoby voči daňovým úradom, sa už onedlho môžu ocitnúť na zozname daňových dlžníkov. Podľa novej legislatívy bude totiž zoznam dlžníkov zverejňovať finančná správa každý mesiac a budú na ňom aj dlžníci, ktorých výška daňových nedoplatkov bola vyššia ako 170 eur.