Dôležité platby pošlite čím skôr. Tesne pred koncom roka to môže byť risk

Potrebujete ešte v tomto roku zaplatiť dane, vložiť peniaze na stavebné sporenie alebo poslať inú dôležitú platbu? Tak by ste sa mali poponáhľať.

Aj keď banky fungujú aj na Silvestra, nenechávajte si finančné záležitosti na poslednú chvíľu. Vyhnete sa stresu a možným komplikáciám, napríklad kvôli nedostatku peňazí na účte či chybne zadanému variabilnému symbolu.

Pri úhrade dôležitých platieb na konci roka si treba dať pozor na termíny. „Napríklad na to, aby ste získali štátnu prémiu k stavebnému sporeniu či daňovú úľavu pri dôchodkovom sporení, je potrebné poslať peniaze tak, aby na účet príslušnej inštitúcie boli pripísané ešte v tomto roku,“ radí Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne. Klientom odporúča, aby si takéto platby nenechávali na poslednú chvíľu, ale zrealizovali ich vopred. „Stáva sa, že klienti v strese alebo z nepozornosti urobia preklep v čísle účtu alebo vo variabilnom symbole,“ dodáva.
Ak potrebujete, aby vám peniaze odišli z účtu ešte tento rok, môžete zadať platbu aj cez elektronické bankovníctvo, mobilné aplikácie či bankomaty.