Hypotéka môže vyriešiť Vaše ďalšie splátky

Ak klient požiada o hypotéku, ktorá bude ručená nehnuteľnosťou, bude to pre neho znamenať nižší úrok a mesačnú splátku. Môže si tak vyriešiť svoje dlhy a upraviť rodinný rozpočet.

 Mnoho klientov sa trápi otázkou, ako splatiť viacero spotrebných úverov. Banky dnes ponúkajú riešenie, okrem iných, aj v podobe refinancovania týchto záväzkov hypotékou. Túto možnosť nevyužíva veľa klientov hlavne preto, že majú obavu z toho, že prídu o nehnuteľnosť, píše portál etrend.sk

 Pre klienta, ktorý vlastní nehnuteľnosť môže byť takéto riešenie veľkou pomocou. Ak požiada o hypotéku, ktorá bude ručená nehnuteľnosťou, bude to pre neho znamenať refinancovanie spotrebných úverov, na ktorých má často vysoký úrok alebo mesačnú splátku.   

Klient si tak môže vysporiadať svoje dlhy a upraviť rodinný mesačný rozpočet.

Má to svoje výhody

 Pri refinancovaní úverov si klient môže hypotékou rozložiť splátky na dlhšie obdobie, povedzme aj na dvadsať alebo tridsať rokov, čo je v porovnaní so spotrebnými úvermi neporovnateľné. Mesačne na tom bude oveľa lepšie. Zníži sa jeho úrok na úvere a jeho splátka bude niekoľkokrát nižšia ako predtým.

Klienti sa obávajú zbytočne

 Túto možnosť veľa klientov odmieta, pretože majú obavy. Chcú svoju nehnuteľnosť chrániť. Obávajú sa, že ak ju založia v prospech banky, aby získali hypotéku, môžu o ňu prísť. Treba si však uvedomiť, že to isté sa môže stať aj v prípade nesplácania spotrebných úverov. Ak by nesplácali spotrebné úvery a banky by ich žiadali vyplatiť, postúpia pohľadávku spoločnosti, ktorá ju od Vás bude vymáhať. Tá sa bude domáhať svojich práv prostredníctvom exekútora a v jeho právomociach je aj možnosť siahnuť na majetok dlžníka, teda byt, dom, pozemok...

 Takisto medzi klientmi prevládajú názory, že pri výrazne dlhšej splatnosti pri hypotéke dochádza k vyššej preplatenosti úveru ako pri krátkodobom spotrebnom úvere. Toto však nemusí platiť. Ukážeme si to na nasledujúcom príklade. 

Príklad: 

Klient momentálne čerpá 3 spotrebné úvery s celkovou zostávajúcou dlžnou sumou vo výške 35 000 eur. Pri zostávajúcej lehote splatnosti 7 rokov a úrokovej sadzbe 9 %, predstavujú jeho mesačné splátky 563 eur a celkové náklady, čiže preplatenie 47 292 eur.

Ak by sa rozhodol tieto spotrebné úvery refinancovať napríklad s lehotou splatnosti 20 rokov a úrokovou sadzbou 2%, tak jeho mesačná splátka by sa pohybovala na úrovni 177 eur a celkové náklady, čiže preplatenie dosiahnu sumu 42 840 eur.