Hypotéka pre mladých bude od januára nedostupnejšia

Príjmový strop pre získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od januára 2017 zníži.

Nárok na hypotéku pre mladých budú mať tí, ktorých priemerný príjem nepresiahne 1155,70 eura. Horná hranica príjmu sa mení štyri krát ročne, v závislosti od vývoja priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Znížila sa minimálna mzda aj horná hranica na získanie zvýhodnenej hypotéky

Získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých je podmienené výškou príjmu žiadateľa. Ten nemôže byť vyšší ako je 1,3- násobok priemernej mzdy v hospodárstve. Keďže v 3. štvrťroku 2016 sa priemerná mzda na Slovensku znížila z 901 eur na 889 eur, znižuje sa aj horná hranica na získanie zvýhodnenej hypotéky, a to z 1171,30 eur na 1 155,70 eura, vysvetlila hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.

Banka zohľadní zárobok za minulý rok

Banka pri žiadosti klienta o bonifikovanú hypotéku zohľadňuje príjem klienta za uplynulý kalendárny rok, vrátane prípadných bonusov či odmien. V prípade, ak o hypotéku žiada dvojica, posudzuje sa ich príjem spoločne. Maximálna povolená výška ich spoločného zárobku je tak dvojnásobná, na úrovni 2 311,40 eura. Keďže kľúčový je ich spoločný príjem, môže jeden zo žiadateľov zarábať aj viac, ako je maximálna výška stanovená pre jednotlivca, pokiaľ ten druhý zarába menej.

Príjmová hranica na získanie pôžičky pre mladých sa od januára zníži. / Foto: pixabay.comPríjmová hranica na získanie pôžičky pre mladých sa od januára zníži. / Foto: pixabay.com

Najväčšiu šancu máte od apríla do júna

Záujemcom o zvýhodnenú hypotéku pre mladých odporúčame, aby pravidelne sledovali vývoj maximálnej hranice príjmu. Najvyššia býva spravidla od apríla do konca júna. Vtedy sa totiž zohľadňuje priemerná mzda za posledný kvartál roka, do ktorej sa započítavajú aj koncoročné odmeny či prémie, čo navyšuje priemernú mzdu.

Podmienky sú jasné

Hypotéka pre mladých je produkt, pri ktorom sa úroková sadzba znižuje o 3 %. Z toho 2% dotuje štát a 1% banka. Príspevok je možné získať najviac na sumu 50 000 eur počas prvých piatich rokov splácania. Kritériom je aj vek ku dňu podania žiadosti. Hypotéku pre mladých môžu získať ľudia od 18 do 35 rokov.