Investovať do dlhopisov je výnosné aj bezpečné

Vo vyspelých krajinách je úplne normálne, že úspešné firmy vydávajú dlhopisy na svoje projekty a klienti, ktorí si kúpia takýto dlhopis profitujú z toho, že firme sa darí a je úspešná. Je to dobrý obchod pre obe zúčastnené strany, píše pre salve.sk Radoslav Papánek.

Firma, ktorá vydáva dlhopis má peniaze na projekty a klient, ktorý vlastní dlhopis má lepší úrok ako ponúkajú banky.

Kedže firma Arca Capital je už dlhodobo na trhu a je úspešná a plní si svoje záväzky, je to bezpečná možnosť uloženia úspor pre klientov. Je to už šiesta emisia dlhopisov a moja skúsenosť je taká, že nikdy nebol problém s vyplatením výnosov alebo istiny pri splatnosti predchádzajúcich troch skončených emisiách. Arca Capital má dostatočné obraty a dostatočný majetok, aby bola schopná plniť splatenie dlhopisov.

Majetok Arca capital je väčší ako je suma vydaných dlhopisov a veľmi podstatná vec je, že aj majitelia skupiny takto zhodnocujú svoje vlastné financie. To znamená, že majú v projektoch vlastné financie a to zabezpečuje, že projekty, do ktorých sa pustia vytvárajú zisk aj pre nich samotných nielen pre klientov, ktorí si kúpia dlhopis.

Dlhopisy sa vydávajú pod dohľadom Národnej banky, čo zabezpečuje ochranu pre klientov. Celú administráciu a podklady pripravuje ďalší subjekt a to je Slovenská sporiteľňa. Pre klientov je podstatná vec aj tá, že v prípade, ak by nutne potrebovali svoje financie, tak môžu dlhopis predať, takže finančné prostriedky majú k dispozícii. To znamená, že likvidita dlhopisu je veľmi vysoká.

Píše špecialista Salve Radoslav Papánek.

Radoslav Papánek

Je špecialista na oblasť ukladania úspor, investovania a komplexného riešenia rodinných financií.

Viac od autora →