Jedna z poisťovní má pre svojich klientov zaujímavý bonus. Ktorá?

Tí, ktorí majú v Axa životné poistenie sa môžu tešiť. Od poisťovne dostanú zaujímavý bonus.

„Dlhodobou stratégiou AXA je dôsledná orientácia na klienta, posilnenie vzťahov s ním a posun do úlohy partnera, ktorý stojí po boku klienta vo všetkých kľúčových momentoch jeho života. Chceme pomáhať žiť ľuďom lepší život, aj z toho dôvodu sa snažíme našim klientom prinášať inovované služby, zohľadňujúce v prvom rade ich potreby. Rozšírenie poistného krytia existujúcim klientom je práve jednou z takýchto služieb. Verejným prísľubom im garantujeme porovnateľné podmienky pri aktívnych starších zmluvách k životnému poisteniu, ako majú prichádzajúci klienti,“ hovorí Peter Socha, riaditeľ životného poistenia a sporenia AXA pre ČR a SR.

Axa má pre existujúcich klientov zaujímavý bonus.Axa má pre existujúcich klientov zaujímavý bonus.

Rozsah poistného krytia, výluky a obmedzenia vzťahujúce sa k jednotlivým poisteniam v rámci životného poistenia sa v priebehu času menili a vylepšovali v prospech klienta. Preto je táto kampaň zacielená najmä na existujúcich klientov poisťovne. Primárnym cieľom je poskytnúť vylepšený a upravený rozsah poistného krytia podľa aktuálnych poistných podmienok. Klienti AXA takto získavajú rovnaký rozsah a kvalitu poistného krytia, ako majú noví prichádzajúci klienti.

Prvú časť Verejného prísľubu zverejnila AXA na svojich stránkach začiatkom júla. Od 20. septembra  Verejný prísľub rozšírila a po novom sa vzťahuje na všetky produkty rizikového životného poistenia a investičného životného poistenia (okrem jednorazových tranží). Plné znenie, vrátane zoznamu vylepšení a úprav pôvodných obmedzení a výluk v súlade s aktuálnymi poistnými podmienkami si môžu klienti pozrieť na stránke poisťovne Axa.

Ak chcete kvalitné poistenie, klinite SEM