Jednoduchý recept na Vaše podnikanie

Ak chcete riadiť svoju firmu, najprv musíte vedieť riadiť sami seba. Ak to viete, môžete začať skúmať, čo motivuje Vašich ľudí, píše regionálny riaditeľ Salve Vladimír Kozový.

Veľa ľudí by chcelo mať svoje podnikanie. Veľa ľudí rozmýšľa ako vybudujú svoju firmu. A vo finančnom biznise ľudia premýšľajú ako vybudujú svoj desať, dvadsať, päťdesiat, sto a viac členný tím. Pritom je to také jednoduché.

Čo z toho mám JA

 Už roky mi funguje metóda „ČZTM“ – čo z toho mám ja. Už pri získavaní nového spolupracovníka som sa vždy riadil a pracoval s touto metódou. Vždy som sa snažil zamyslieť nad tým, ako uvažuje nový spolupracovník. Ako si odpovie na otázku: „Čo z toho budem mať, ak sa zapojím?“ V momente, keď kouč vie, čo je to veľké „ČZTM“ pre nového zapájajúceho sa spolupracovníka, nemusíte používať len vonkajšiu motiváciu, ale viac individuálne riadenie.

Vnútorná motivácia

 Vnútorná motivácia pracuje oveľa spoľahlivejšie, rýchlejšie a kvalitnejšie ako akákoľvek vonkajšia motivácia typu super dovolenka, nové auto, kariérny postup. Vnútornou motiváciou a „ČZTM“ môže byť mať sa lepšie ako dnes, splatiť si svoje dlhy, pomôcť deťom, mať viac času, slobody, byť nezávislý... Je to vždy individuálny, osobný cieľ, ktorý chce nový spolupracovník dosiahnuť. A pomocou neho ho dokážete správne viesť. 

Ovládať sám seba

 Na koučovanie musí človek prejsť predprípravou a musí byť schopný ovládať sám seba. Človek, ktorý nedokáže ovládať sám seba, nedokáže nikdy ovládať ani iných. Ideálne je vytvoriť si vo vlastnej firme systém duplikácie, skrátka byť riaditeľom systému, kde sa ľudia cítia príjemne, čo znamená, že sa vedia zabaviť, niečo sa naučiť, ale aj zarobiť.