K „spotrebáku“ sa klienti dostanú zložitejšie. Odkedy nastane sprísnenie?

Ministerstvo financií spolu s Národnou bankou Slovenska (NBS) pripravili novinky v oblasti spotrebných úverov. Banky budú musieť byť obozretnejšie už od 1. januára 2017.

Jedno z najzásadnejších ustanovení nového zákona je povinnosť bánk určovať ukazovateľ schopnosti splácať úver, píše portál sme.sk. Banky ale aj ostatní poskytovatelia úverov musia pred jeho poskytnutím vypočítať, či je klient schopný daný úver splácať. Zákon zároveň prikazuje tento ukazovateľ pravidelne prehodnocovať. Dokonca musí ukazovateľ zohľadňovať aj potenciálny nárast úrokových sadzieb, ak úver nemá fixnú úrokovú sadzbu, a tiež potenciálny pokles príjmu, napríklad z dôvodu odchodu klienta do dôchodku.

Príjem musia poskytovatelia verifikovať cez všetky databázy. Nebudú sa už môcť spoliehať na čestné prehlásenia klienta.

Nový zákon zároveň definuje, že spotrebiteľské úvery môže poskytovať len spoločnosť s povolením, teda licenciou. V opačnom prípade sa úver považuje za bezúročný. Tieto opatrenia platia nielen pre nové úvery, ale pre refinancované, ktoré sa navyšujú.

K tomuto sprísneniu pristúpil rezort financií, pretože objem spotrebiteľských úverov za posledný rok medziročne vzrástol o 12 až 15 percent a to najmä z dôvodu refinancovania. Ľudia však pokles úrokových sadzieb nevyužili na zníženie splátky úveru, ale spolu s predĺžením splatnosti úveru ešte navýšili objem dlhu pri rovnakej splátke. Navyše poskytovatelia úverov dodatočne neoverovali schopnosť klienta splácať refinancovaný úver.

Niektorí poskytovatelia si myslia, že nový zákon obmedzí prístup ľudí k spotrebiteľským úverom.