Každý druhý Slovák sa obáva o svoj úver

Podľa prieskumu sa ľudia boja o svoje príjmy a splácanie úverov. Dokonca aj zhoršeného zdravotného stavu, ktorý by spôsobil zhoršenú finančnú situáciu.

 Viac než polovica respondentov prieskumu spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika zažilo v posledných mesiacoch obavy o svoju finančnú situáciu. Tieto obavy pociťovali viac ženy než opýtaní muži, píše portál teraz.sk

Príjmy nižšie ako výdavky

 Prieskum ukázal, že ľudia sa obávajú stavu, keby ich príjmy boli nižšie ako výdavky. Čo svedčí o tom, že Slováci sú veľmi zadlžený. Pätina opýtaných uviedla riziko straty zamestnania ako svoj dôvod na znepokojenie. Ďalšia pätina a prevažne muži, mali obavy z nedostatku peňazí spojených so stratou zamestnania. Čo bolo prekvapujúce, okrem straty práce, znepokojovalo opýtaných aj riziko zhoršenia zdravotného stavu. Len jedenásť percent ľudí uviedlo obavu zo zníženia svojej mzdy.

Je dobre sa ochrániť

 Možnosť straty zamestnania či iného druhu hlavného príjmu je pre osoby s pôžičkou obrovským rizikom, proti ktorému sa možno chrániť len priebežným vytváraním finančnej rezervy alebo poistením. V prípade, že skutočne dôjde k výpadku príjmov a zadlžená osoba vie, že v nasledujúcich mesiacoch nebude schopná hradiť plnú výšku splátok, je potrebné, aby kontaktovala veriteľa a spoločne s ním našla riešenie prijateľné pre obe strany. Alebo nech kontaktuje svojho poradcu.