Každý rozumný a zodpovedný človek by mal mať plán B

Najlepším plánom B je spolupráca so Salve, pretože tu získate vedomosti, zručnosti a rast, píše Sales Manager Salve Ľudevít Sklenský.

So spoločnosťou Salve Finance spolupracujem už vyše 5 rokov. Podnikám od roku 1991. Pri svojom podnikaní som sa stretol s množstvom podnikateľov a firiem. Tak ako sa doba neustále mení a vyvíja, aj podnikatelia a firmy, ak chcú uspieť, musia inovovať svoje podnikanie a prispôsobovať sa súčasným podmienkam.

Peter Krištofovič ma inšpiroval

Spoločnosť Salve som spoznal prostredníctvom svojho dlhoročného kamaráta, dnes regionálneho managera, Daniela Hundáka. Na jeho odporúčanie som sa zúčastnil viacerých seminárov s majoritným akcionárom spoločnosti s Petrom Krištofovičom. Veľmi ma zaujali jeho slová, už dosiahnuté výsledky spoločnosti, ale hlavne myšlienky, ciele, návody a plány, ktorými sa spoločnosť bude uberať.

Sales Manager Salve Ľudevít Sklenský odporúča Salve pre každého.Sales Manager Salve Ľudevít Sklenský odporúča Salve pre každého.

Dnes po určitom čase sa jeho slová do bodky plnia. V spoločnosti pracujú len takí ľudia, ktorí sa chcú v budúcnosti mať lepšie a sú ochotní na sebe pracovať a nechajú sa inšpirovať a viesť ľuďmi, ktorí sú v Salve už dlhšie a dosiahli svojou prácou už mnoho úspechov.

Aj iní lídri sú zárukou kvality

Jednou z tých najväčších lídrov je určite regionálna riaditeľka Viola Hundáková. Je v spoločnosti od samého začiatku a preto jej skúsenosti, rady odporúčania sú na nezaplatenie. Ona je zárukou, že doterajší, ale aj noví spolupracovníci sú a budú úspešní v tejto oblasti podnikania.

Vytvorte si so Salve plán B

Dnes je stále náročnejšia doba, vládne neistota v zamestnaní, podmienky v iných spoločnostiach sa rýchlo menia, a veľakrát k horšiemu. Práve preto by každý zodpovedný a rozumný človek mal mať plán B. Tým najlepším riešením je spolupráca so spoločnosťou Salve Finance, pretože v nej získajú vedomosti, zručnosti a rast svojej kariéry, lebo spoločnosť neustále napreduje, skvalitňuje svoju činnosť, výsledky a tým aj podmienky pre svojich spolupracovníkov, ale hlavne klientov, a to je zárukou úspešnej budúcnosti, ako spoločnosti Salve, tak aj jej spolupracovníkov.

Ak sa aj vy chcete stať súčasťou Salve, kliknite SEM