Klasické poistky ustupujú, v kurze je rizikové poistenie

Vysoké úroky na poistkách sú pre poisťovne dnes nereálne a majú problém s ich vyplácaním. Preto rastie záujem o rizikové poistenie a motivuje to aj sprostredkovateľov. 

Trh životného poistenia sa mení. Rastie záujem o rizikové poistenie a do úzadia sa posúva klasické životné poistenie. Či už kapitálové alebo investičné. Stúpa podiel zmlúv, ktoré sú uzatvárané iba ako čisto rizikové. Tie kryjú najčastejšie smrť, úrazy, choroby, invaliditu a podobne. Životné poisťovne sa tak vracajú k podstate poisťovníctva, píše portál etrend.sk.

Aby bolo z čoho vyplácať

 Poistky, ktoré boli uzatvárané v minulosti s garantovaným výnosom, znamenajú pre poisťovne v súčasnosti, že musia vytvárať finančné rezervy, aby mohli vyplácať dohodnuté štvor- a viacpercentné úroky v poistných zmluvách. Dnes pri situácii, kedy sú úrokové sadzby na minimálnych hodnotách, nie je reálne, aby poisťovne dodržiavali takto vysoké dohodnuté zhodnotenia. Keďže je týchto zmlúv veľmi veľa, musia vytvárať finančnú rezervu na ich vyplatenie.

Motivácia klesá

 Investičné zmluvy sa začínajú nahrádzať lacnejšími rizikovými poistkami. Vplyv na to ma aj odmeňovanie sprostredkovateľov, kde priebežné provízie znamenajú, že predajca nie je primárne motivovaný predať vysokú investičnú poistku, ale radšej produkt, ktorý si klient bude chcieť udržať dlhodobejšie. Pre sprostredkovateľa to znamená, že si udrží zmluvu klienta a taktiež svoj príjem na dlhšie obdobie. Klient sa nemusí obávať toho, či mu poisťovňa na konci obdobia vyplatí dohodnutú zhodnotenú sumu a nemusí mať obavy z vývoja trhu.