Komu odpustí Dôvera úroky z omeškania?

Zdravotná poisťovňa Dôvera vyhlásila úrokovú amnestiu pre dlžníkov na zdravotnom poistení.

Ak dlžníci zaplatia dlžné poistné do 31. decembra, poisťovňa upustí od vymáhania úrokov z omeškania. Úroková amnestia sa vzťahuje na všetkých dlžníkov Dôvery bez ohľadu na to, či aktuálne sú, ale nie sú jej poistencami. „Výška dlhu nie je rozhodujúca,“ uviedol pre portál pravda.sk generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Martin Kultan.

Dôvera odpustí dlh všetkým

Ako poznamenal Kultan, postoj zdravotnej poisťovne k dlžníkom je striktný – dlh na verejnom zdravotnom poistení musia uhradiť. Tak to totiž určuje zákon. To však poisťovni nebráni prísť s ponukou, ktorá dlžníkom uľahčí situáciu a umožní im zbaviť sa svojho dlhu.

Poisťovňa Dôvera odpustí dlžníkom úroky. / Foto: InternetPoisťovňa Dôvera odpustí dlžníkom úroky. / Foto: Internet

Žiadosť netreba

Ak sa teda chcete svojho dlhu zbaviť a neplatiť úroky, nemusíte poisťovňu o nič žiadať. Stačí, ak zaplatíte dlžnú sumu bez úrokov a obratom pošlete poisťovni doklad o zaplatení. Môžete tak urobiť poštou, faxom, mailom, prostredníctvom Elektronickej pobočky, alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke poisťovne.

V súčasnosti má zdravotná poisťovňa Dôvera viac ako 100-tisíc dlžníkov na verejnom zdravotnom poistení, pričom kumulatívne dlhujú takmer 130-miliónov eur.