Kto dostane peniaze zo životnej poistky

Ak by poistený nemal v poistnej zmluve určenú oprávnenú osobu, pozostalí by sa k peniazom dostali až po skončení dedičského konania, čo veľakrát trvá aj niekoľko mesiacov.

 Pri uzatváraní životného poistenia alebo sporenia na dôchodok si každý môže určiť takzvanú oprávnenú osobu. Tá, v prípade úmrtia poisteného dostane všetky peniaze z poistky alebo sporenia bez toho, aby bolo potrebné čakať na dedičské konanie, píše portál pravda.sk

Toto je postup

 V prípade straty blízkeho človeka je potrebné predložiť všetky potrebné dokumenty poisťovni, ktorá prešetrí poistnú udalosť a osobe, ktorá je v zmluve uvedená ako oprávnená, vyplatí poistné plnenie najneskôr do 15 dní. Sú aj prípady, kedy nie je potrebné šetriť poistnú udalosť a poisťovňa vyplatí poistné plnenie do 5 pracovných dní. Ak by poistený nemal v poistnej zmluve určenú oprávnenú osobu, pozostalí by sa k peniazom dostali až po skončení dedičského konania, čo veľakrát trvá aj niekoľko mesiacov.

Oprávnená osoba

 V prípade, že si človek v poistnej zmluve určí oprávnenú osobu, peniaze z poistky sa nestávajú predmetom dedičstva. To znamená, že ak by bol niektorý z dedičov oprávnenou osobou, pri rozdeľovaní dedičstva sa na peniaze, ktoré takto získal, neprihliada. V zmluve je možné určiť aj viacero oprávnených osôb, pričom je možné si zvoliť, kto má na akú časť peňazí nárok.

 Určiť oprávnenú osobu môže byť dôležité najmä pre ľudí, ktorí žijú s partnerom, s ktorým nie sú zosobášení alebo chcú peniaze zveriť niekomu mimo rodiny. V prípade, že by sa peniaze z poistky stali predmetom dedičstva a poručiteľ by nezanechal závet, títo ľudia by ich vôbec nemuseli získať.

Možné zmeny

Oprávnenú osobu je možné aj zmeniť. Pamätať na to treba najmä pri rozvode či rozchode s partnerom. V opačnom prípade by totiž mohol peniaze z poistky či dôchodkového sporenia získať človek, s ktorým poistenec už niekoľko rokov nežil a ani s nim už nechcel mať nič spoločné.