Kupujete byt sami? Toto všetko od Vás potrebuje banka

Banka je pri poskytnutí hypotéky veľmi opatrná. Pred jej poskytnutím žiada doložiť rôzne doklady. Toto sú veci, na ktoré by ste určite zabudnúť nemali.

 Ak kupujete byt, ktorý je podľa listu vlastníctva bez akejkoľvek ťarchy, je vo výlučnom vlastníctve a jeho vlastník nemá záujem o služby realitnej kancelárie, na toto by ste si mali dať pozor a prejsť si všetku dokumentáciu s právnikom, píše portál pravda.sk.

Pri vybavení hypotéky je potrebné banke doručiť tieto dokumenty:

Zmluvu o budúcej zmluve

 V praxi ide o takzvanú rezervačnú zmluvu, ktorá zaväzuje oboch účastníkov. Budúci predávajúci v nej môže požadovať prvú splátku z kúpnej ceny ako zálohu. Po podpísaní kontaktuje budúci kupujúci hypotekárnu banku za účelom vybavenia hypotéky. V prípade, že pri posudzovaní klienta bankou nevzniknú žiadne komplikácie, dôjde k schváleniu hypotekárneho úveru bankou. 

Kúpna zmluva

 Po schválení hypotekárneho úveru bankou vstupuje celý proces obstarania bytu do druhej fázy, ktorou je uzatvorenie definitívnej kúpnej zmluvy. Figurujú v nej dve zmluvné strany, a to predávajúci a kupujúci. Jej podstatnou náležitosťou je špecifikácia predmetu zmluvy, čiže nehnuteľnosti, ktorú kupujete.

Záložná zmluva

 V tretej fáze banky vypracuje záložné zmluvy a na základe nich sa zriadi ťarcha (záložné právo) v časti „C“ listu vlastníctva v katastri nehnuteľností. Záložné právo slúži ako poistka pre banku, aby vlastník bytu nepreviedol nehnuteľnosť na tretiu osobu ešte pred splatením hypotekárneho úveru.

Návrh na vklad

 Predávajúci a kupujúci podajú návrh na vklad záložného práva a návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Najprv musí kataster zapísať návrh na vklad záložného práva a následne návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Za každý z týchto úkonov sa platí správny poplatok vo výške 66 €, teda spolu 132 €. K samotnému prevodu vlastníckeho práva k bytu dochádza povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností katastrálnym odborom okresného úradu.