Lákavé výnosy z Forexu? Pozor, skrývajú veľké problémy

Na Slovensku sa zvýšil dopyt po obchodovaní s cudzími menami. Národná banka Slovenska (NBS) ale varuje pred platformami, ktoré takéto obchody ponúkajú.

NBS upozorňuje, že obchodovanie s cudzou menou, známe ako Forex (skratka anglického výrazu Foreign Exchange) je vysoko rizikové a môže znamenať veľké finančné straty, píše portál etrend.sk. Problém tiež je, že takéto obchodovanie sa väčšinou uskutočňuje na internetových platformách, ktoré často nespĺňajú zákonné požiadavky. Subjekty prevádzkujúce tieto platformy často sľubujú vysoké zhodnotenie, ba dokonca garantovaný výnos, čo je v tomto prípade nesplniteľné.

"Vo väčšine prípadov spotrebiteľ dostáva spočiatku od subjektu výnosy, ktoré navodzujú dojem, že obchodovanie je úspešné. Následne je od spotrebiteľa vyžiadaná ďalšia investícia vo väčšom objeme, pri ktorej už dochádza k značnej finančnej strate a účet spotrebiteľa sa zablokuje až do momentu, kým nepošle ďalšie peniaze na vykrytie strát," opisuje zaznamenané prípady centrálna banka s tým, že v niektorých prípadoch už spotrebiteľ ani nie je schopný nadviazať so subjektom žiadny kontakt.

Pozor na lákavé výnosy z Forexu. / Foto: internetPozor na lákavé výnosy z Forexu. / Foto: internet

NBS preto upozorňuje, že subjekty ponúkajúce takúto formu investície musia spĺňať viacero zákonných povinností, medzi ktoré patria okrem iného aj dôkladné informovanie spotrebiteľa o povahe a rizikách investície.

"NBS odporúča nevstupovať do takejto investície, ak má spotrebiteľ pocit, že ponúkanému produktu na základe poskytnutých informácií nerozumie," konštatuje centrálna banka.

Zároveň vyzýva verejnosť, aby v prípade akýkoľvek nejasností a otázok o subjektoch, ktoré ponúkajú možnosť obchodovať na trhu Forex priamo kontaktovali NBS, a to aj v prípade, ak sa tento subjekt preukazuje povolením z iného členského štátu Európskej únie, uzatvára portál etrend.sk.

Ak chcete dobre investovať, kliknite SEM