Lepší čas na váš život nikdy nebude

Využite svoj čas na plánovanie a plnenie svojich cieľov, píše regionálna riaditeľka Salve Viola Hundáková.

Vianoce sú pre mňa a veľa ľudí najkrajším obdobím roka.

Vtedy ľudia potrebujú vidieť nielen príjemné úsmevy a stretať milých ľudí, ale potrebujú mať aj peniaze, aby mohli radosť urobiť ostatným a aby mohli zažiť ten krásny pocit – byť tým človekom, ktorý má na to peniaze a dobré srdce, aby mohol obdarovať iných.

3 kroky k tomu – ako svoje plány lepšie zrealizovať a dosiahnuť úspech

21 dní je zvyk

Každý človek má správne návyky a tiež menej správne. Veľmi dôležité je, aby ste pracovali na nových správnych návykoch-a to najmenej 21 dní po sebe a potom pokračovali ďalej...

Ak chcete schudnúť – nehovorte o tom, ale konajte- začnite denne cvičiť, zmeňte stravu, plávajte – zapisujte si veci.

Ak chcete mať lepší biznis-každé ráno o 6:30 prečítajte 10 strán z knihy o biznise a potom konajte – robte stretnutia a denné aktivity smerujúce k skvelému biznisu – a robte to najmenej 21 dní, aby ste získali správne návyky – a potom pokračujte...

Nové – správne návyky – sú úžasná vec, ktorá vás privedie ku skvelému životu...

Stanovte si 10 cieľov

Vezmite si papier a napíšte 10 cieľov, ktoré chcete, aby sa Vám splnili za 12 mesiacov – naozaj to urobte...Je to len pár minút času, pero a papier.

Dajte si po 3 ciele na život, biznis a sebarozvoj a k tomu si dajte 1 veľký cieľ.

Potom plánujte a pridajte k cieľom kroky – ako to urobíte a začnite podľa týchto plánov konať..!

Každý deň pozerajte na svoje ciele, konajte a vylepšujte...

Ste skvelí – už teraz myslíte a konáte jasnejšie a pozitívnejšie – a čo je dôležité pre vás- začínate si vytvárať novú, lepšiu budúcnosť.

Lepší čas nikdy nebude

Možno si hovoríte – no dobre – urobím to neskôr, zajtra...

„Čas sa nikdy nevráti – najlepší čas je teraz – lepší čas nikdy nebude..“

Neodkladajte veci, ktoré pokladáte za dôležité pre svoj život...

Každý z nás dostal do daru „Čas na svoj život“ – využite ten svoj čas na plánovanie a plnenie Vašich cieľov – na naučenie sa nových, správnych návykov, na všetko, čo v živote naozaj chcete – a konajte – aby ste žili Váš nádherný život a aby ste na budúce Vianoce mali dobrý pocit z toho, že ste mohli obdarovať veľa skvelých ľudí.

Chcete zmeniť svoj život? Kliknite SEM