Mamičky, pozor na dôchodkové poistenie

Mamičky majú počas materskej a rodičovskej dovolenky viacero povinností. Aby ste ani vy nič nezanedbali prečítajte si najnovší blog špecialistky Salve Márie Chrastinovej.

Máte uzatvorenú zmluvu  - 2. pilier s niektorou dôchodkovou správcovskou  spoločnosťou?

Na začiatku roka 2017 vám bol doručený výpis z osobného dôchodkového účtu. Otvorili ste obálku a preštudovali ste si:

aký máte stav na vašom účte,  aký dôchodkový fond máte zvolený, pripisujú sa vám príspevky zo sociálnej poisťovne na váš účet, a ako sa vám zhodnocujú peniaze na účte?

Alebo patrite do skupiny klientov, ktorí obálku ani neotvorili? Výpis si založia do zložky "zmluva o starobnom dôchodkovom sporení" a spokojne budú čakať na ďalší ročný výpis.

O peniaze v 2. pilieri sa oplatí starať

Do tejto skupiny patrila aj moja priateľka Zuzka. Už dva roky som ju upozorňovala, že o peniaze v 2. pilieri sa treba starať. Nemôže byť jej jedno, v akom fonde ich má investované, ako jej ich spoločnosť zhodnocuje. Konečne sa rozhodla otvoriť obálku s výpisom a preštudovať to, na čo som ju upozorňovala.

Neverila vlastným očiam, a tak mi výpis predložila k nahliadnutiu. Zistili sme, že za rok 2016 jej neboli pripísané žiadne príspevky zo sociálnej poisťovne. Okamžite telefonovala do správcovskej spoločnosti, ktorá ju informovala- zmluva nie je zrušená, ale príspevky od mája 2015  sociálna poisťovňa nepoukazuje na jej osobný účet. Odporučili jej obrátiť sa priamo na sociálnu poisťovňu a zistiť dôvody. A tu je vysvetlenie.

Pani Zuzka nastúpila do zamestnania ešte počas rodičovskej dovolenky. Jej syn mal 1,5 roka. Nesplnila si však svoju povinnosť  - odhlásiť sa z dôchodkového poistenia, ktoré za ňu platil štát z dôvodu starostlivosti o dieťa pri opätovnom nástupe do zamestnania. A tak sociálna poisťovňa platila do 2. piliera duplicitne príspevky z poistného vzťahu zamestnanec a neoprávnene aj ako poistencovi štátu. Na túto duplicitu prišla sociálna poisťovňa až v období, keď dieťa dovŕšilo 6 rok veku.

A tu je vysvetlenie. Ak Sociálna poisťovňa túto skutočnosť zistí, prestane príspevky do 2. piliera postupovať vôbec, až do zúčtovania neoprávnených príspevkov s príspevkami, ktoré poistenkyni patria.  Zuzke sa ani v roku 2017 nebudú pripisovať príspevky na jej  osobný účet.

Ako postupovat, keď nastupujem na materskú dovolenku

Matka, ktorá je zamestnancom alebo SZČO, t.j. je povinne nemocensky poistená. Ak nastúpi na materskú dovolenku a začne poberať materské, bude za ňu platiť štát poistné na dôchodkové poistenie, vrátane príspevkov do 2. piliera automaticky počas celého obdobia vyplácania materskej. Po ukončení materskej, pokiaľ má matka záujem, aby za ňu poistné na dôchodkové poistenie platil naďalej štát /vrátane 2. piliera/, teda pokiaľ jej nevznikne dôchodkové poistenie, že sa stane opäť zamestnancom, SZČO alebo bude pracovať na dohodu - povinne nemocensky poistená, môže sa prihlásiť na dôchodkove poistenie prostredníctvom formulára s názvom "Registračný list FO" /pokiaľ sa stará o dieťa do 6 rokov veku/. Dôchodkové poistenie /po ukončení materskej/ z dôvodu starostlivosti o dieťa do 6 rokov veku vzniká odo dňa prihlásenia  sa na toto poistenie, najskôr však od podania prihlášky. Odporúčam prihlášku poslať do sociálnej poisťovne ešte pred ukončením materskej  dovolenky.

Ak ide o matku, ktorá  je len dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a chce aby za ňu poistné na dôchodkové poistenie platil štát vrátane príspevkov na 2. pilier, musí podať prihlášku na toto poistenie prostredníctvom registračného formulára – Registračný list FO a to najneskôr do 45 dní odo dňa narodenia dieťaťa.

Ako postupovať, keď mi končí rodičovská dovolenka

Mamičkám, ktoré boli v čase rodičovskej dovolenky prihlásené na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa ako poistenci štátu, majú povinnosť sa po opätovnom nástupe do zamestnania , prípadne práce na dohodu aj počas rodičovskej dovolenky sa z tohto poistenia odhlásiť prostredníctvom „Registračného listu fyzickej osoby – odhláška v pobočke sociálnej poisťovne, v ktorej sa prihlasovali.

Ak aj vy potrebujete poradiť ohľadom dôchodku, kontaktujte nás tu

 

Mária Chrastinová

Najčastejšie rieši klientom bývanie cez hypotéky a znižuje im mesačné splátky na existujúcich formou refinancovania.

Viac od autora →