Máte preplatok na zdravotnom poistení? Celú sumu vám ale nevrátia

Zdravotné poisťovne momentálne posielajú klientom ročné zúčtovanie. Ak vám vyjde preplatok, musíte ho ešte zdaniť.

Všetky tri zdravotné poisťovne sú totiž podľa zákona o dani z príjmov povinné zraziť a odviesť daň z príjmov z preplatku zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjem ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), píše portál etrend.sk. V princípe ide o to, že preplatok je príjem, ktorý nebol zdanený. Peniaze vám následne poisťovňa musí vrátiť do 45 dní od prevzatia zúčtovania.

Ak ste zamestnanec, váš preplatok pošle poisťovňa vášmu zamestnávateľovi. Ten ho následne pripočíta k riadnej mzde zamestnanca a zdaní ho.