Máte radi riziko alebo istotu? Najlepšie rady pri vstupe do II. piliera

Už dnes je jasné, že štát Vám na dobrý dôchodok nenasporí. Na najdôležitejšie otázky k súkromnému sporeniu odpovedá špecialistka Salve Erika Hadbávna.

 Dôchodok sa v dnešnej dobe stáva čoraz viac diskutovanejšou témou, nakoľko priemerná výška dôchodku od Sociálnej poisťovne sa pohybuje na úrovni 414 €, čo je 48% z priemernej mzdy. Jednou z možností, ako si zvýšiť v budúcnosti svoj príjem je aj využitie II. piliera... preto Vám štyri kľúčové informácie o sporení v tomto pilieri.

Môžeme si sami vybrať dôchodkovú spoločnosť? 

 Áno, znovu platí, že od 1.1.2013 sa sporiteľ sám rozhoduje, ktorú dôchodkovú správcovskú spoločnosť si vyberie. Ak tak neurobí do veku 35 rokov, ostáva iba v prvom pilieri a v budúcnosti bude dostávať dôchodok iba od štátnej Sociálnej poisťovne.

Podľa čoho sa mám rozhodnúť, aký dôchodkový fond si vybrať? 

 Zákon dnes stanovuje dôchodcovským správcovským spoločnostiam (ďalej už iba „DSS“) vytvoriť dva fondy. Jeden, garantovaný, čo znamená, že v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky je DSS povinná doplniť majetok fondu z vlastných zdrojov a investovanie v tomto fonde je plne konzervatívne – peniaze sa investujú bezpečne, ale s nižším výnosom. Druhý, negarantovaný, kde sa žiadne garancie neuplatňujú, ale je tu možnosť získať vyšší výnos.

 To, v ktorom fonde sa rozhodnem sporiť, závisí od toho, aký je môj vzťah k riziku spojenom s investovaním. Dnes si dokonca môžem zvoliť aj možnosť sporiť v garantovanom aj negarantovanom fondu. Percentuálne rozloženie do fondov závisí na mojom rozhodnutí.

Je povinnosťou mladých ľudí vstúpiť do II. piliera? 

Od januára 2013 sa zaviedol po novele zákona dobrovoľný vstup pre ľudí do veku 35 rokov. Ak sa dnes takýto človek prvýkrát reálne zamestná, môže sa sám rozhodnúť či využije možnosť vstúpiť do II. piliera. Musí tak urobiť do 35 rokov svojho života.

Mám možnosť zmeniť dôchodkové fondy? 

 Áno. Je možné meniť, tak dôchodkové fondy, ako aj percentuálne rozdelenie do fondov kedykoľvek a bez poplatku. Toto môžem robiť do veku 52 rokov, kedy už zákon stanovuje, že ak nesporím  aj v garantovanom fonde, musím každoročne previesť 10 percent môjho majetku na dôchodkovom účte do garantovaného fondu. Ak tak neurobí klient sám, urobí to za neho DSS. V praxi to znamená, že vo veku 61 rokov sa všetky moje úspory budú zhodnocovať v garantovanom fonde.

 

Erika Hadbávna

Patrí medzi investičných expertov Salve a venuje sa aj životnému poisteniu.

Viac od autora →